KennisKring-bijeenkomst in Den Haag: “Bouwstenen voor een beter Suriname II”

Het bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan Nederland is afgesloten. Er werd maanden gewerkt aan de voorbereiding op vele ministeries, met BIBIS als trekker en de diverse counterparts in Nederland. Ook de Surinaamse ambassade in Den Haag heeft immens werk verricht dit historisch bezoek succesvol af te sluiten met de vele besprekingen, lezingen, meetings, bloemleggingen enzovoorts. Beide landen keken uit naar de herstel van de meer dan 350 jaar oude relatie die 10 jaren was verstoord.

Een ander historisch feit is dat per 1 oktober 2021 Nederlanders die geboren zijn in Suriname visumvrij kunnen reizen. Hiermee is een oude diaspora wens in vervulling gegaan.

Jammer dat de luchtvaart overeenkomst met Nederland niet op de agenda stond en niet is opengebroken om de toerisme boost te vergroten door meer luchtvaartmaatschappijen toe te laten op de Amsterdam-Paramaribo route. De relatie komt meer en meer op gang. Diverse organisaties pakken sociale projecten op, bedrijven maken aanstalten waarvan velen nog de kat uit de boom kijken en naar randvoorwaarden en incentives uitkijken en zelfs naar landbouwarealen.

Er zijn ook enkele diaspora organisaties actief waarvan de bekende zijn Stichting Finance Suriname (2008) KennisKring Nederland (2009), Diaspora Platform Suriname, Stichting SuriSpora, Diaspora Suriname International, Denktank Suriname,  Diaspora Fonds & Capital, Stichting Ons Suriname, Dat Ding van Ons.

Wat willen ze allemaal doen?

Welke bouwstenen willen ze aandragen en wat verwachten zij van Suriname? Immers, zonder kennis, goedkoper kapitaal en investeringsfaciliteiten zal de zo nodige diasporabijdrage wegblijven. De regering heeft een Diaspora Instituut Nederland, DIN (www.diasporainstituutnederland.nl) opgericht waarin zitting hebben Kathleen Ferrier, voorzitster, en de bestuursleden John Brewster, Hariëtte Mingoen, Jason Watkin, Pranobe Oemrawsingh en Roy Ashruf. In de Raad van Advies hebben zitting Dowlatram Ramlal, Robby Bhoendie en Hugo Fernandes Mendes.

KennisKring heeft besloten om dinsdag 5 oktober vanaf 19.30 uur in Ons Huis Party Centrum aan de Beatrijsstraat 120 in Den Haag deze Diaspora ontwikkelingen te belichten. Het thema is “Bouwstenen voor een beter Suriname II”. Covid-maatregelen moeten in acht worden genomen.

De gastsprekers zijn Rajendre Khargi, ambassadeur, Kathleen Ferrier, voorzitster van het Diaspora Instituut Nederland en Mark Paauwe, ICT specialist die projectvoorstellen gaat presenteren.

De presentatrice is Bharti Girjasing, voor deelname is bevestiging verplicht via het telefoonnummer 0624949723. Vanaf 14.30 uur in Suriname en 19.30 uur in Nederland is deze KennisKring netwerk meeting live te volgen via facebook en YouTube Live Stream

https://www.youtube.com/c/RCFAAccountants.

KennisKring KK, bestaat dit jaar 25 jaar met een zusterorganisatie in Nederland en netwerkgroepen in Aruba, Curaçao, Guyana, India, Trinidad en de VS, is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en business community. Door elke eerste dinsdag van de maand inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK-leden in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven. Kenniskring is een instrument om door contactlegging de expertise van elk netwerk lid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk- of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geen bestuur, doch een coördinatieteam en geen penningen doch een vrijwillige verplichte bijdrage van 10 Euro ter dekking van de kosten van de avond

error: Kopiëren mag niet!