Het spoor bijster – Gevaccineerden en niet-gevaccineerden speelbal in gezondheidszorgdrama

Het heeft er meer en meer alle schijn van, dat de Suriname gezondheidsautoriteiten, burgers en nu ook diverse organisaties in het bedrijfsleven het spoor in de strijd tegen het Coronavirus volledig bijster zijn. 

Iedereen lijkt zijn of haar steentje bij te dragen aan het tegen elkaar uitspelen van gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

Iedereen is veel te veel gefocust op het vaccineren en sich en niet op feiten en omstandigheden, ook aangegeven door wetenschappers, die duiden op de absurde waanzin van die tweedeling. Een tweedeling in de maatschappij die niet-gevaccineerden brandmerkt als de veroorzakers, de daders, van de druk op de gezondheidszorg vanwege het aantal Covid-besmettingen.

Druk veroorzaakt door onderbezetting in ziekenhuizen, niet door niet-gevaccineerden

De druk op de gezondheidszorg wordt echter niet in de eerste plaats veroorzaakt door niet-gevaccineerden die met Covid op een ziekenhuisbed belanden. Nee, die druk wordt veroorzaakt door een gedurende jaren gevoerd slecht gezondheidszorgbeleid. Het is vooral onderbezetting in de ziekenhuizen dat de druk veroorzaakt. Onderbezetting door het vertrek en uit de running raken van verpleegkundigen en artsen. Dat zouden de gezondheidsautoriteiten in hun communicatie naar de samenleving moeten benadrukken en niet telkenmale de beschuldigende vingers wijzen in de richting van mensen die zich om welke moverende, gegronde redenen dan ook (nog niet) laten injecteren met een of ander vaccin. Falend beleid is de oorzaak van de druk op de gezondheidszorg.

Ook gevaccineerden vormen een risico

Daarbovenop is het zo langzamerhand ook steeds meer duidelijk, dat zelfs dubbel gevaccineerde personen nog besmet kunnen raken met het virus en ook anderen kunnen besmetten. Dus, ook gevaccineerden vormen een gevaar voor de volksgezondheid.

Vaccineren niet verplicht is ondertussen een fabel

Dat een grote groep organisaties in het bedrijfsleven als klap op de vuurpijl in het weekeinde is gekomen met absurde uitspraken zegt veel over de wijze waarop men tracht niet-gevaccineerden over te halen, te dwingen feitelijk, zich toch maar snel te laten vaccineren…. Let wel, de autoriteiten houden nog steeds vol dat vaccineren niet verplicht is. Dat is een fabel, immers ondertussen lijkt dat – verplichting – wel het geval te worden in de praktijk. Laten werknemers zich niet vaccineren dan dreigen er allerlei sancties. Zo zouden zij wekelijks een negatieve Covid-test moeten tonen, welke test de mensen zelf moeten betalen en niet de werkgever. Een sanctie, want dat is het, die vanaf maandag 4 oktober geldt voor ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Het is het begin van een tweespalt op de werkvloer en na BIBIS gaan gegarandeerd andere ministeries volgen.

‘Vaccinatieweigeraars’ zijn veelal geen weigeraars

De bedrijfsleven organisaties zijn zelfs zo ver gegaan, door te beweren dat zij, ondernemers, ‘niet langer gegijzeld’ willen worden ‘door vaccinatieweigeraars’. Een stap te ver. Immers, veel niet-gevaccineerden zijn geen weigeraars. Neen, veel zijn simpelweg wat afwachtend, voorzichtig, terughoudend en geven ook steeds aan niet tegen vaccineren te zijn. Maar, de bedrijfsleven organisaties durven op ongenuanceerde wijze nog een stap verder te gaan in hun ‘jacht’ op niet-gevaccineerden. Ze stellen, dat ‘vaccinatieweigeraars niet altijd op zuivere gronden weigeren’. Een bizarre, ongefundeerde uitspraak, die erop duidt dat die organisaties, die ondernemers, volledig het spoor bijster zijn en ook niet echt het wereldwijde Covid-19 nieuws volgen. Neen, die ondernemers misbruiken niet-gevaccineerden vanuit een eigen financieel-economisch-winst-oogpunt. Als het die ondernemers echt zou gaan om het welzijn en de gezondheid van hun personeel, dan zouden ze ook eens iets moeten doen aan de alsmaar stijgende prijzen van producten, zo klinkt het nu uit de samenleving. Laten ze eens echt oog krijgen voor de gezondheid van het personeel en de omstandigheden waaronder vandaag de dag velen moeten leven. Laat ondernemers verre blijven van het zelf in het leven roepen van verkapte Covid-maatregelen die leiden tot een tweespalt op de werkvloer en daardoor een ongezonde werksfeer. Een werksfeer waarin collega’s elkaar met de nek kunnen aankijken.

Inmiddels is algemeen bekend, wereldwijd, dat geen enkel Covid-vaccin besmetting van gevaccineerde personen voorkomt en dat gevaccineerden anderen besmetten.

Laten de gezondheidsautoriteiten, het bedrijfsleven en alle anderen die hun gifpijlen hebben gericht op ongevaarlijke niet-gevaccineerde burgers die pijlen eens richten op wat er werkelijk aan de hand is: een slecht gezondheidszorgbeleid en zich ook niet moeten focussen op Covid-cijfers, maar op de realiteit. Denk daarbij onder andere ook aan de ongezonde en ongecontroleerde situatie rond de thuisisolatie, een bron voor besmetting. Werk niet mee aan een verdere polarisatie binnen de samenleving en zorg niet voor onnodige onrust en angst. 

Toon eens ‘slides’ met gegevens over ziekenhuispersoneel

Wees genuanceerder in de communicatie naar de samenleving toe en vooral wees transparant en helder en duidelijk, zonder de vele ‘slideshows’ tijdens de persconferenties. 

Cijfers zijn het, statistieken vol cijfers die totaal voorbijgaan aan de werkelijke situatie in de gezondheidszorg. 

Toon bijvoorbeeld eens ‘slides’ met cijfers over het totaal aantal bedden in alle ziekenhuizen, zowel voor de Covid- als voor de reguliere zorg. Toon ‘slides’ met cijfers van het totaal aantal beschikbare bedden op ICU-afdelingen.

Toon ‘slides’ met gegevens over het aantal verpleegkundigen en artsen dat nu werkzaam is in ziekenhuizen voor Covid-patiënten en voor reguliere zorgpatiënten.

Of is werkelijk iedereen het spoor bijster in de gezondheidszorg?

PK

error: Kopiëren mag niet!