Reactie op: Directeur Grassalco verontwaardigd over kanttekeningen Kensenhuis

Wanneer er geen steekhoudende argumenten zijn, dan wordt er helaas op de man gespeeld in plaats van op de bal. De reactie van directeur Rozenhout van Grassalco op mijn ingezonden stuk, is gestoeld op emoties, frustraties, gebrek aan politieke deskundigheid en vooral gebrek aan management skills. Ik zal mij niet laten verleiden in een niveau-loze polemiek in de media. In ieder geval is het voor mij nu duidelijk dat deze directeur niet de right man on the right place is, naar aanleiding van zijn uiterst onprofessionele reactie. De directeur stelt dat er 46 nieuwe aantrekkingen zijn geweest, terwijl het rapport van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen glashelder en gedetailleerd per afdeling aangeeft, dat er cumulatief maar liefst 71 nieuwe aantrekkingen zijn geweest. Er van uitgaande dat de minister het parlement niet heeft misleidt, kan dus geconcludeerd worden dat directeur Rozenhout onwaarheden verkondigt. Overigens heeft hij niets dat ik naar voren heb gebracht, ontkent. Integendeel tracht hij zijn onkunde en onmacht om het bedrijf winstgevend te maken, te verhullen achter publiekelijke kinderachtige scheldpartijtjes naar mij toe. Voorts dient directeur Rozenhout te weten dat elke parlementariër te allen tijde bevoegd is om informatie op te vragen en de regering ter verantwoording te roepen. De directeur geeft aan niet op de hoogte te zijn van een schuld bij Franse partners en indien dat zo is, dat zij met de regering in conclaaf hadden moeten treden, omdat de franse ambassadeur geen gesprekspartner is van Grassalco. Uit bekomen informatie is gebleken dat de regering wel degelijk op de hoogte is van de schuld aan het Frans bedrijf Vitropic. Grassalco onder leiding van Rozenhout weigert deze schuld te betalen, omdat er volgens de directie geen onderbouwing en specificatie aanwezig is. De financiële misstanden bij Grassalco onder leiding van Rozenhout, moeten een halt toegeroepen worden. Bedrijfsgelden ter waarde van SRD 800.000 worden aangewend om privé huisvestingsdoeleinden van de leiding te verwezenlijken, en moeten kennelijk onder druk van de leiding bij de inkoopafdeling ten laste van materialen voor het bedrijf worden geadministreerd. Ook van de vele hoeveelheden goud te Maripaston en de steenslagproductie, schijnt het hoofdkantoor van Grassalco niet op de hoogte te zijn. Terwijl er onverantwoord wordt omgesprongen met bedrijfsgelden, moeten personeelsleden hun ziektekostenverzekering en AKB uitkering ontberen vanwege grote achterstallige betalingen. Indien dit huidig gevoerd financieel beleid onder leiding van Rozenhout wordt gecontinueerd, zal Grassalco op een niet al te lang termijn doodbloeden. Het was daarom belangrijk dat de plenaire vergadering om actuele issues aan de orde te stellen, voortgang had, zodat de regering om duidelijkheid gevraagd kon worden. Ik roep de regering op om onmiddellijk een grondig onderzoek in te stellen naar het financieel wanbeleid onder leiding van directeur Rozenhout, anders zal ik zelf het voortouw nemen en een verzoek indienen bij de waarnemend PG. mr.

Patrick Kensenhuis

Lid van de NDP fractie in De Nationale Assemblée

error: Kopiëren mag niet!