Crisis zet dierenwelzijn onder nog zwaardere druk

Dierenvoeding onbetaalbaar, nog steeds veel dierenleed

De heersende economische crisis in het land zet dierenwelzijn onder nog zwaardere druk en dierenactivisten en dierenliefhebbrs moeten onder de huidige omstandigheden alle zeilen bijzetten om zich toch van hun taken te kwijten. De prijzen van dierenvoeding zijn in de afgelopen tijden explosief gestegen en onbetaalbaar geworden. 

Er is nog sprake van heel veel dierenleed. Vooral honden en katten worden nog steeds gedumpt, en niet zelden omdat men zich geen raad meer weet met de verzorging vanwege onbetaalbare dierenvoeding. Zoals de overheid tot het uiterste gaat om bepaalde goederen van eerste levensbehoeften van de mens betaalbaar te houden, zou ze dat ook moeten doen met dierenvoeding. Niet van alle merken, maar van tenminste één. In deze economisch zware tijden zou dat al een flinke steun in de rug zijn. Een verlichtende maatregel dus. Tegen de achtergrond van de Wet Dierenwelzijn die in januari 2017 door de Nationale Assemblee is goedgekeurd zou de regering meer moeten doen blijken dat het zich het welzijn van dieren aantrekt. Het is niet alleen een morele plicht, maar een plicht die bij wet is vastgelegd.

Somber beeld

Dierenactiviste Cynthia Ashruf van de Stichting Henk Abrahams schetst in gesprek met Dagblad Suriname een heel somber beeld met betrekking tot dierenwelzijn in Suriname. Er is nog veel sprake van dierenleed. Er worden nog veel huisdieren gedumpt, veelal honden en katten. En niet zelden gebeurt, dat omdat men vanwege de explosief gestegen prijzen van dierenvoeding zich geen raad meer weet met de verzorging van de dieren.

Veel honden en katten zwerven rond en lijden een zielig bestaan. Ze zien er ongezond en verwaarloosd bij en moeten wat eten betreft het hebben van afval. Ze merkt op dat de zwerfpopulatie van honden en katten is toegenomen. Sterilisatie projecten die zo en af en toe door dierenorganisaties worden uitgevoerd kan de toegenomen trend van gedumpte dieren nauwelijks meer aan. Het gevolg is dat de zwerfpopulatie blijft toenemen. 

Voor Cynthia Ashruf lijkt het erop dat het vele werk dat in de afgelopen jaren door dierenorganisaties en dierenliefhebbers zijn verzet teniet is gedaan. De dierenactiviste van de Stichting Henk Abrahams neemt het tot haar taak om deze zwerfdieren regelmatig van goed eten te voorzien. Samen met enkele vrijwilligers, soms alleen, trekt ze erop uit om de dieren op te zoeken en van eten te voorzien. Er zijn van die vaste plekken waar de dieren zich ophouden. Veelal zijn het ook die plekken waar honden en katten worden gedumpt. Elke keer als ze erop uit trekt, kookt ze 15 kilo rijst gemixt met vis of vlees en andere eiwit- en proteïnerijke voeding producten. “Ik bereid goed en gezonde voeding voor de dieren”, benadrukt ze. De kosten voor dierenvoeding drukken zwaar, en dat geldt niet alleen voor de Stichting Henk Abrahams maar ook voor alle andere dierenorganisaties  en dierenliefhebbers.  

Dierenvoeding onbetaalbaar

Ze heeft ooit voorgesteld aan de minister van Economische Zaken om dierenvoeding gelijk te behandelen als produkten van eerste levensbehoeften, doch helaas zonder positief resultaat tot nu toe.  De dierenactiviste vindt dat de regering nu wel meer zou moeten doen blijken dat ze het welzijn van dieren aantrekt. Het is niet alleen een morele plicht, maar het is plicht welke bij wet is vastgesteld. In 2017 heeft de Nationale Assemblee de Wet Dierenwelzijn goedgekeurd, welke in zijn algemeenheid voorziet in de plicht van de samenleving om dieren respectvol te bejegenen. Bij overtredingen van bepaalde plichten staan zelfs zware boetes en gevangenisstraffen op, variërend van een maand tot twee jaar. 

Cynthia Ashruf pleit ervoor dat voor wat betreft dierenvoeding van tenminste één merk vrijgesteld zou moeten worden van invoerrechten en omzetbelasting.  Het zou in deze moeilijke economische tijd al heel wat schelen. Aan eigenaren van huisdieren doet ze een oproep om ondanks de economisch zware tijden een zekere creativiteit en inventiviteit aan de dag te leggen om hun huisdieren toch nog van goede voeding te voorzien. Zoals alle huisgenoten verdienen de huisdieren ook een waardig bestaan.

Mishandeling en een “bonjo”

Naast de problematiek van zwerfdieren en onbetaalbare voeding gebeurt het volgens de dierenactiviste nog teveel dat dieren worden geschopt en mishandeld. Honden die de hele dag, dag in en dag uit aan een korte ketting worden vastgebonden, een slechte behuizing hebben en niet de nodige zorg krijgen bij eventuele ziekte. Honden en andere huisdieren moeten ook elke dag goed te eten en drinken krijgen. Niet wanneer we ze een “bonjo” toewerpen, moeten we denken dat we ze daarmee al te eten hebben gegeven. Dieren zijn levende wezens en hebben net als mensen gevoel en bewustzijn. Ze maken deel uit van onze samenleving. Het is belangrijk dat wij als mensen ze respectvol bejegenen. Cynthia Ashruf roept daarom een ieder op om goed stil te staan bij het welzijn van dieren als levende wezen met gevoel en bewustzijn.

SS

error: Kopiëren mag niet!