Het houden van dieren is niet vrijblijvend

Het houden van dieren is niet vrijblijvend. Wie dieren houdt, draagt verantwoordelijkheid voor zijn dieren. Dieren die gehouden worden zijn in hun zorg afhankelijk van de mens en kunnen niet zelfstandig voorzien in hun zorg. 

Zo staat onder meer in de toelichting van de Wet Dierenwelzijn, welke op 16 januari 2017 in de Nationale Assemblee is goedgekeurd. Volgens deze wet is de houder (eigenaar of degene onder wiens toezicht of zorg een dier staat) verplicht in de zorg van de dier te voorzien. Onder de nodige zorg wordt niet enkel voeding en verzorging verstaan. Het zonder verzorging en onbeheerd achterlaten van huisdieren is een wetsovertreding. Hetzelfde geldt bij het zogenaamd dumpen van dieren en in hulpeloze toestand of onbeheerd achterlaten van dieren. Op deze overtredingen staat een gevangenisstraf van 1 maand en/of een boete.

Strafbaar

Dierenmishandeling is volgens de Wet Dierenwelzijn absoluut verboden. Het wordt volgens de wet gerekend tot een misdrijf waarop gevangenisstraf staat variërend van 6 maanden tot 2 jaar en/of zware boetes. Dierenmishandeling omvat dus alle niet noodzakelijke handelingen en alle verwijtbare nalatigheden van mensen, waardoor dieren pijn aangedaan, letsel toegebracht, of ernstig in hun welzijn benadeeld worden.

Enkele vormen van juridisch erkende dierenmishandeling zijn onder andere dieren toetakelen of verminken, huisdieren verwaarlozen, bijvoorbeeld door ondervoeding of gebrek aan veterinaire zorg, en de staart of oren bij honden en paarden couperen. Bij staatsbesluit kunnen eveneens andere gevallen onder dierenmishandeling worden gebracht. 

Met de uitvoering van de Wet Dierenwelzijn is de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij belast. Die is bevoegd personen aan te wijzen voor toezicht en controle van bepalingen in de wet. Met de opsporing van strafbare feiten zoals in de Wet Dierenwelzijn genoemd is de politie belast.

SS

error: Kopiëren mag niet!