Basisgoederen OB-vrij, maar soft en biertje wel dubbeltjes en kwartjes duurder

Vanaf vandaag, 1 oktober, gaat de 12% omzetbelasting (OB) op goederen en diensten in. Voor lokaal geproduceerde goederen betekent dit een 2% verhoging (was 10 %) en voor diensten een 4% verhoging (was 8%).

Volgens de Wet Omzetbelasting zijn de zogeheten basisgoederen, zoals brood, melk, rijst, vis en vlees niet onderhevig aan omzetbelasting. Maar, voor een fles soft drink, sap en bier betaalt de consument wel een paar dubbeltjes, zoniet enkele kwartjes, meer bij de supermarkt of winkel. Chillen op een “terras” met wat drankjes en snacks of een bordje maaltijd zal al gauw enkele SRD’s meer kosten. Alles wat met toeristische activiteiten en horeca te maken heeft behoort  tot de categorie diensten waarvoor nu 12% OB moet worden betaald, een verhoging van 4%. 

Nu gaat een burger niet elke week of elke maand naar de notaris, de advocaat, de architect, de landmeter of makelaar, maar als men voor een zaak van enig belang toch van hun diensten gebruik moet maken, mag men erop rekenen dat de 4% extra die aan OB moet worden betaald in absoluut bedrag wel degelijk scheelt.

De wijziging van de Wet Omzetbelasting welke voorziet in de hantering van één OB-tarief, te weten 12%, werd begin augustus door de Nationale Assemblee goedgekeurd. De oppositie in het parlement heeft daarbij tegen gestemd. Ze toonde zich tegenstander van de verhoging, omdat het een extra lastenverzwaring voor de burgers betekent. De brandstofprijzen en stroomtarieven waren daarvoor ook al verhoogd.

De gezamenlijk vakbeweging, onder aanvoering van Ravaksur (Raad van Vakcentrales in Suriname) heeft ook geprotesteerd tegen de verhoging van de OB, en heeft zelfs geëist van de regering de verhoging aan te houden.

De verhoging van de OB is één van de inkomstenverhogende maatregelen die genoemd zijn in het Herstelplan van de regering. Het zal gelden totdat de BTW belasting wordt ingevoerd. Die staat volgens het Herstelplan ergens medio 2022 op stapel. Naar verluidt zal met de verhoging van de OB  de regering maandelijks  rond de SRD 20 miljoen extra binnenhalen voor de staatskas.-

SS 

error: Kopiëren mag niet!