MMC Nickerie kan Covid-situatie nog net aan, maar…!

Het Mungra Medisch Centrum Nickerie (MMC) kan de Covid-situatie in het district nog net aan, maar krijgt het wel behoorlijk benauwd. De druk op het zorgpersoneel is groot, maar mag niet te lang aanhouden. Ook met de zuurstofvoorziening voelt het ziekenhuis volgens medisch directeur Djoties Jaggernath zich niet comfortabel bij. Haast dagelijks moeten lege zuurstofflessen over de weg naar Paramaribo worden getransporteerd om hervuld te worden. Er hoeft maar iets mis te gaan daarbij, en het ziekenhuis kan in problemen raken. 

Van de 57 beschikbare bedden in het ziekenhuis worden thans 43 door Covid-patiënten bezet, en in de medium care unit (mcu) zijn er nu gelukkig geen patiënten. Dr. Djoties Jaggernath roept de Nickeriaanse bevolking op, zich massaal te laten vaccineren en zodoende de druk op de medische zorg in het district weg te nemen.  Op een bevolking van circa 35.000 heeft Nickerie een relatief vrij hoge vaccinatiegraad van rond de 53%. De Nickeriaanse bevolking reageert goed op oproepen zich te laten vaccineren. De situatie rond Covid is echter nog verre van ideaal.

Kunst en vliegwerk

Dokter Jaggernath zegt, dat het MMC met kunst en vliegwerk en met aangepaste bedrijfsvoering de Covid-situatie nog net aan kan. Als de Nickeriaanse bevolking meewerkt door zich te laten vaccineren, hoeft de druk op het ziekenhuis en haar zorgpersoneel niet zo groot te zijn. De MMC medisch directeur wijst erop, dat het verplegend- en zorgpersoneel door de hoge werkbelasting ook vermoeid raken. Enkelen zijn vanwege Covid-besmetting ook uitgevallen, waardoor er nog een grotere werkdruk ontstaat op het resterend personeel. Hij merkt op, dat het MMC de reguliere medische zorg blijft garanderen. Deze is weliswaar “ge-down sized”.

Dokter Jaggernath geeft toe dat hem de situatie voor wat betreft de zuurstofvoorziening niet helemaal lekker zit. Op piekdagen worden 30 tot 50 zuurstofflessen per dag gebruikt. De ideale situatie voor het ziekenhuis zou zijn dat Nickerie zelf over een zuurstofmachine beschikt. De medicus oogt naar een van de zuurstofmachines die door Nederland  enkele maanden geleden beschikbaar zijn gesteld. Dokter Jaggernath stelt, dat het MMC Nickerie ook het Kabalebo- en Wayombo-gebied als zorggebieden onder zich heeft. Ook in die zorggebieden is er behoefte aan zuurstof.

Zuurstof concentrators

Onlangs heeft het MMC Nickerie 5 zuurstofconcentrators mogen ontvangen. Het ziekenhuis is erg blij mee. Zuurstofconcentrators zijn apparaten die zuurstof uit de buitenlucht halen. Deze apparaten zijn echter alleen geschikt bij patiënten bij wie de longfunctie nog normaal werkt. Dus bij patiënten met lichte ziekteverschijnselen, waarbij die nog uit zichzelf kunnen ademen. Bij ernstig zieke patiënten moet het zuurstof middels een pomp of regulator aan de patiënt toegediend worden. Het systeem met de grote zuurstofcilinders waar de regulator aan is gekoppeld werkt voor ernstig zieke patiënten het best. Dokter Jaggernath pleit daarom voor een situatie, waarin het MMC Nickerie voor wat betreft zuurstofvoorziening niet afhankelijk is van de productie uit Paramaribo.

Het MMC heeft ondertussen ook een zogeheten isolatietent annex Covid-afdeling opgezet. Deze isolatieruimte met een capaciteit van 27 personen zit thans vol. Patiënten die in een stabielere situatie verkeren, zijn in thuisisolatie geplaatst waar ze door artsen worden ge-monitored. “De situatie in Nickerie mag niet verergeren”, benadrukt Djoties Jaggernath. Daarom roept hij alle Nickerianen op mee te werken door zich te laten vaccineren.  Vaccineren is op dit moment de beste bescherming tegen Covid. 

SS

error: Kopiëren mag niet!