Politiebond en regering lijken in kwestie Ramlall tot elkaar te zijn gekomen

Regering gaat werken aan verbetering communicatie

De Surinaamse Politie Bond (SPB) heeft zich dinsdag samen met een regeringsdelegatie gebogen over diverse problemen binnen het politiekorps. Er is onder andere gesproken over de rechtspositie en secundaire voorzieningen van de politie. Concreet is naar voren gekomen, dat gewerkt wordt aan een betere communicatie vanuit de regering. Dit zal worden gerealiseerd door een betere overlegstructuur.

Ook de recente benoeming van Shivanand Ramlall tot commissaris van politie kwam uiteraard ter tafel. Afgesproken is dat er een juridisch team kijkt naar de mogelijkheden voor een concrete juridische oplossing. Duidelijk is dat er geen weerstand of onwil is om de benoeming van de Ramlall tot stand te doen komen. De plooien zijn wat dit betreft gladgestreken waarbij de regering heeft aangegeven zwaarder te gaan zitten op de communicatie, zodat zaken als deze zich niet langer voordoen.

President Chandrikapersad Santokhi heeft het verzoek gedaan aan het juridisch team om hem binnen een week van advies te voorzien.

Het juridisch team bestaat uit onder andere Mielando Atompai, Revelino Eijk en de heer Badri van het SPB-bestuur en Arun Hardien, directeur Politieke- en Beleidsaangelegenheden van het Kabinet van de President, en juridisch adviseur Prenobe Bissesur van het Kabinet van de President.

error: Kopiëren mag niet!