VHP zet districtsvergaderingen voort

De VHP heeft in het afgelopen weekend de bezoeken aan de verschillende districten voortgezet.Begonnen werd in het district Paramaribo, in het partijcentrum de Olifant op 29 augustus. Afgelopen zaterdag werd district Commewijne bezocht en zondag district Wanica. Gezien de grootte van deze groepen werd de bijeenkomst in twee delen opgesplitst, zodat de Covid-regels in acht kon worden genomen, aldus de VHP Mediacommissie in een persbericht.

Bij deze bijeenkomsten waren aanwezig hoofd- en dagelijks bestuursleden van de VHP, de Districts Coördinatie Teams, Assembleeleden, ministers, districtscommissarissen en de districtsraads- en ressortraadsleden. Ondervoorzitter Glenn Oehlers heette de aanwezigen in Commewijne welkom en stelde in beide districten partij politieke aspecten aan de orde. Het politiek gedeelte dat hierna volgde werd ingevuld door Assembleeleden van de partij, alsook ministers die namens de VHP op verschillende ministeries de scepter zwaaien. 

“Internationaal vertrouwen is hersteld”

“VHP-voorzitter tevens president van Suriname, Chan Santokhi, gaf aan dat we slechts 14 maanden aan het roer zijn en hebben eerst de gevolgen van 10 jaar desastreus financieel wanbeleid moeten inventariseren en herstellen. Verder gaf de president aan, dat hij met zijn buitenlandse werkbezoeken het internationaal vertrouwen, dat enorm was geschaad, heeft hersteld. “

De parlementsleden deelden hun ervaringen van de afgelopen 14 maanden en bespraken ook de problemen binnen hun districten. Op enkele nijpende problemen werd dieper ingegaan en de volksvertegenwoordigers hebben voor deze problemen dringende aandacht en hulp gevraagd. 

Voorzitter Santokhi gaf met gepaste trots aan – aldus de Mediacommissie -, dat de uitvoer van projecten en verhoging van salarissen en uitkeringen, zijn gedaan uit eigen middelen. Hij noemde onder andere het project om Commewijne van water te voorzien, de bruggen van Nieuw Amsterdam naar Leonsberg en van Laarwijk naar Domburg die in voorbereiding zijn, vuilverbranding in het district Wanica en de bouw van RGD-poli’s. 

Santokhi: “Deze zaken konden we realiseren vanwege besparingen die we hebben kunnen doen uit het door ons gevoerd prudent en transparant beleid. Deze projecten zijn niet gefinancierd met gelden van het IMF, IDB of Wereldbank. Door het gevoerde beleid hebben we zelf een surplus, gaf de president aan onder daverend applaus van de aanwezigen.”

De aanwezigen werden in staat gesteld vragen te stellen. De vragen werden naar tevredenheid beantwoord en bepaalde zaken werden in samenspraak ter plaatse opgelost. 

Tot slot drukte voorzitter Santokhi de partijstructuren op het hart, hun taak als vertegenwoordiger van de regering op districts- en ressortraad niveau naar behoren uit te oefenen. 

De districtsbezoeken worden in het komend weekend voortgezet.

error: Kopiëren mag niet!