Niertransplantatie opnemen in medisch pakket zorgverzekeraars

Niertransplanties zullen onderdeel vormen van het medisch pakket van zorgverzekeraars. Althans dat is de bedoeling. Het SZF (Staatsziekenfonds)  is reeds enige tijd in gesprek met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC) en het Diaspora Medisch Team (DMT) over het kostenplaatje.

SZF-directeur Amar Randjitsing zegt, dat hij en zijn deskundigen bezig zijn met financiële analyses, en deze af te zetten tegen wat het AUMC en DMT als kostenplaatje presenteren. De DMT heeft eerder uit de doeken gedaan, dat de kosten van een niertransplantatie inclusief de nabehandeling rond de Euro 50.000 liggen. De SZF-directeur wil niet uitweiden over de hoogte van dit bedrag. Het is wel de bedoeling dat partijen tot een overeenkomst komen over deze medische zorgverlening. Wat belangrijk is voor het SZF is, dat deze hoogstaande vorm van medische zorg kwalitatief en op continue basis aangeboden zal kunnen worden aan cliënten. Ook de particuliere zorgverzekeraars (SURVAM) zullen deze medische zorgverlening opnemen in het zorgpakket. 

Samenwerking met AUMC

Tijdens zijn recent werkbezoek aan Nederland heeft president Chandrikapersad Santokhi bevestigd, dat het AUMC en Suriname samen gaan werken om een structureel en kwalitatief hoogstaand niertransplantatie programma in het St. Vincentius Ziekenhuis op te zetten. “Dit programma zal toegankelijk zijn voor iedere Surinaamse nierpatiënt”, gaf de president aan tijdens een bezoek aan het AUMC.

De regering is reeds enige tijd bezig met het Diaspora Medical Team en het AUMC om een niertransplantatie programma op te zetten in het St. Vincentius Ziekenhuis. In maart dit jaar heeft president Santokhi daartoe een nefrologie polikliniek in dat ziekenhuis geopend. Hier kunnen patiënten een nieuwe nier krijgen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van dialyse. Jaarlijks zal een team van AUMC, bestaande uit artsen en verpleegkundigen, naar Suriname komen om niertransplantaties uit te voeren.

Het niertransplantatie programma is een innovatief zorgconcept dat ontwikkeld is door het DMT. Het maakt het mogelijk om complexe behandeling zoals niertransplantaties op topklinisch niveau in het St. Vincentius Ziekenhuis veilig, doelmatig en duurzaam te verrichten.

Het grote verschil met een eerder tijdens de vorige regering geïnitieerd transplantatieprogramma, welke van de grond af aan opgebouwd moest worden, is dat nu direct met een zeer ervaren team topzorg geleverd kan worden en dat continuïteit ervan gegarandeerd is.

Het ligt in de bedoeling jaarlijks 6 missies naar Suriname uit te voeren. Elke keer zullen 5 niertransplantaties worden verricht.

Kosten

In een eerdere publicatie heeft de DMT inzicht verschaft in de kosten van nierdialyse en niertransplantatie. Voor de nierdialyse (3 maal per week) zijn de directe kosten per jaar SRD 150.000. Daarnaast zijn er nog andere indirecte kosten. Gemiddeld leeft een dialysepatiënt nog 15 jaar te leven. Na een niertransplantatie bespaart de zorgverzekeraar dus minstens SRD 2.250.000 (15 x SRD 150.000) per patiënt op dialysekosten.

De kosten van een niertransplantatie (de operatie van donor en ontvanger) zullen SRD 650.000 tot SRD 750.000 bedragen. Doordat de dialysekosten komen weg te vallen, zullen deze kosten na ongeveer vier jaar terug zijn verdiend. Voor de zorgverzekeraars betekent dit dus een enorme besparing. Het voordeel is ook, dat de patiënt zijn leven terug heeft. Hij hoeft niet meer te dialyseren en kan alles weer normaal doen wat voorheen niet kon. Na de niertransplantatie, zijn weliswaar andere, maar wel nog steeds, medicijnen nodig.

Suriname kent een groeiend aantal nierpatiënten. Er zijn inmiddels meer dan 800. Afgezet tegen het bevolkingsaantal van 600.000 is dit heel hoog. Zonder niertransplantatie hebben patiënten een slechtere kwaliteit van leven en overlijden  ze eerder. Dialyseren is een dure vorm van medische zorg. Met niertransplantaties worden kosten bespaard en verbetert de kwaliteit van het leven van de patiënt.

SS

error: Kopiëren mag niet!