Kosten voor aansluiting nutsvoorzieningen niet betaalbaar

“Het is in de samenleving bekend, dat de overheid niet in staat is om bouwkavels toe te wijzen aan alle Surinamers, in het bijzonder aan de jongeren. Jongeren vanaf 21 jaar zijn starters die zelfstandig wensen te wonen in hun eigen woning en op een perceel. Ongelimiteerd wachten biedt geen enkele toekomst. Recht op zelf bestaansrecht is ook een mensenrecht. Aangezien dit zich voordoet in de samenleving en geen hoop biedt, accommoderen de ouders hun familie en of kinderen welke de mogelijkheid hebben, door ze een stuk perceel aan te wijzen om een woning op te zetten. Dit zijn de bijdrage van de ouders, meer kunnen zij niet. Ouders kunnen het niet zien en accepteren dat hun kinderen woningnood lijden of in woningnood verkeren”, zegt een burger in gesprek met Dagblad Suriname.

Maar, dit is niet alles stelt de burger, want hierbij is ook de medewerking van de overheid nodig om goedkeuring te geven voor verdeling en toewijzing. Dit blijft uit of soms moet men heel lang wachten op een reactie van grondzaken. Wat ook bij komt kijken is de aansluiting op het net van nutsvoorzieningsbedrijven.

“Zij vragen bedragen welke soms hoger liggen dan het geïnvesteerde bedrag in de woning. Deze bedrijven maken geen verschil tussen commerciële verkavelaars, welke kavels verkopen, en ouders die een stuk perceel schenken aan hun kinderen. Het wordt gewoon met een maat gemeten.”

De burger stelt, dat de bijzondere bijdrage en medewerking van de ouders aan de andere zijde ook gewaardeerd moet worden. De overheid moet volgens de burger erop toezien dat de aansluitingskosten gereduceerd worden. “Wat ook niet vergeten moet worden is. dat de hypotheek er ook bij komt kijken en de hoge verbruikskosten van nutsbedrijven. Vermeld dient te worden, dat de bedoelde percelen in de meeste gevallen ver liggen van de hoofdwegen waar het netwerk aanwezig is. Dit moet gewoon een beleidsaangelegenheid zijn van de overheid om de kleine man te beschermen en te helpen. Kortom, wordt alleen aan de overheid gevraagd om de kosten voor aansluitingen te subsidiëren of op zich te nemen met een snelle uitvoering van de aansluitingen”, aldus de burger.

SK

error: Kopiëren mag niet!