Mungra kritisch over aankoop grond voor zaaizaad productie: “Draai het terug”

De ingenieur Dharm Mungra, tevens voorzitter van De Nieuwe Leeuw (DNL), zegt verbaasd te zijn dat de regering 1.330 hectare grond te Nickerie heeft gekocht. Het doel is om zaaizaad te produceren maar critici, waaronder Mungra, vragen zich af of dit wel nodig was.

Mungra geeft aan, dat Bernhard Polder, welke zeer geschikt is voor zaaizaadproductie, na een lange juridische strijd tegen de Sunda Group, de huurder, in 2020 weer terugvloeide naar de Staat. Voor Mungra is het daarom  onbegrijpelijk dat dit areaal van 700 hectare daarna in gebruik is verstrekt aan politieke toppers.

Hij merkt op dat wanneer de overheid het areaal zou gebruiken, er geen aanschafkosten gemaakt hoefde te worden. Bovendien blijkt het een kwalitatief goede locatie. Volgens de ingenieur is het terrein dat men wil aanschaffen voor de zaaizaadproductie niet geschikt. “Er zijn geen mogelijkheden voor irrigatie.”

Daarnaast noemt hij de infrastructuur die naar zijn oordeel ook nog onvoldoende is. Mungra spreekt van een miskoop juist omdat er een goedkopere en betere oplossing zou zijn om zaaizaad te laten planten door boeren die nu in moeilijke omstandigheden verkeren. Een dergelijke oplossing zou de doelgroep helpen aan inkomsten.

Mungra pleit voor het terugdraaien van het voornemen tot aankoop van het terrein. Hij benadrukt dat de grond niet geschikt is voor zaaizaadproductie. Hij wijst op de oude beleidsvisie van de partij van de president met betrekking tot de zaaizaadproductie middels de Zaaizaadwet en adviseert om die visie tot uitvoering te brengen.

Hij verbaasd zich verder over het feit dat men in aanmerking kan komen voor grondhuur als men over de Nederlandse nationaliteit beschikt. “Maar blijkbaar is het mogelijk als er middels een stchting wordt gewerkt” merkt hij op. Ook kan hij zich niet voorstellen dat het perceel enkele weken geleden nog op de veiling was. “Je vraagt je af als weet dat het terrein op de veiling was, waarom het niet op de veiling is gekocht?” zegt hij tot slot.

RB

(Noot redactie: inmiddels is bekendgemaakt door LVV-minister Sewdien dat er geen land is gekocht: https://www.dbsuriname.com/2021/09/20/minister-sewdien-geen-aankoop-landbouwareaal-lvv/)

error: Kopiëren mag niet!