Regering hoopt op positieve resultaten uit gesprekken in VS

De regering kijkt uit naar positieve resultaten die moeten voortvloeien uit de gesprekken die onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi momenteel in de VS gevoerd worden. “De gesprekken moeten vruchten afwerpen”, zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) die deel uitmaakt van de regeringsdelegatie in New York, tegen de Communicatie Dienst Suriname. Hij acht het belangrijk om het voorwerk te doen voor de president. 

De bewindsman legt uit dat de besprekingen uit drie componenten bestaan. “Ten eerste willen wij nadrukkelijk aangeven dat Suriname weer behoort tot de rij van naties waar democratie, rechtsstaat, onafhankelijke rechtspraak, goed bestuur en mensenrechten overeind staan. Suriname moet weer gaan behoren tot de landen in de wereld die deze factoren als waarden en normen hebben.”

Volgens hem wil de regering een ombuiging brengen in hetgeen de wereld uit de media over Suriname weet, aldus de voorlichtingsdienst van de regering.

Het tweede component is, dat de regering voor haar buitenlandbeleid op verschillende terreinen politieke consultaties wil voeren. Het gaat hierbij om belangrijke aspecten die van invloed kunnen zijn op het leven in Suriname. Minister Ramdin noemt onder meer Covid-19, klimaatverandering en de effecten daarvan, alsook handelsbetrekkingen. De bewindsman benadrukt dat de handel duurder is geworden, doordat containerkosten stijgen. Deze zaken vragen om een oplossing, waar het Surinaams belang voorop staat.

Minister Ramdin: “Het gaat uiteindelijk om het zaken doen met de wereld. We stimuleren mensen om te investeren. De mensen worden uitgenodigd om serieus te kijken naar de mogelijkheden en investeringsopties voor de ontwikkeling van het land. In deze gaat het vooral om de aanstaande olie- en gasexploitatie. Echter moeten de agrarische sector, toerisme en luchtvaart niet vergeten worden.”

President Santokhi heeft maandag voorbereidingen getroffen voor bilaterale gesprekken en zijn toespraak tot de Verenigde Naties (VN). Hij zal dinsdag een receptie bijwonen van VN Secretaris-Generaal António Guterres. Santokhi zal dan de Algemene Vergadering bijwonen, met toespraken van regeringsleiders.

Op de agenda staan ook gesprekken met de VN-topman, regeringsfunctionarissen, de voorzitter van de Algemene Vergadering en een vertegenwoordiger van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). 

President Santokhi zal verder bilaterale ontmoetingen hebben met regeringsfunctionarissen van overige aanwezige landen. Op ministerieel niveau zijn er al gesprekken geweest met Panama, Bhutan, Colombia en Chili.

De president spreekt woensdagmiddag de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. 

Na de ontmoeting in Mexico met Latijns-Amerikaanse staatshoofden tijdens een CELAC-top in Mexico-Stad, is de toespraak tot de wereldgemeenschap volgens minister Ramdin het meest belangrijke moment voor Suriname. De bewindsman hoopt tijdens de VN-vergadering ook vertegenwoordigers van andere landen te ontmoeten die van belang kunnen zijn in het verder versterken van Surinames positie in de wereld. “Maar, meer nog om Suriname te ondersteunen in haar proces van herstel, stabilisatie en groei.”

error: Kopiëren mag niet!