Minister Sewdien: “Geen aankoop landbouwareaal LVV”

Er heeft geen aankoop plaatsgevonden van landbouwareaal door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ten behoeve van de teelt van zaaizaad in Nickerie.

Minister Pramanand Sewdien zegt maandagmiddag 20 september in een uitgegeven verklaring, dat zaken zijn behandeld en goedgekeurd in de Regeringsraadsvergadering van afgelopen woensdag, echter heeft de president daarbij nog de opdracht gegeven om zaken zowel technisch als juridisch eerst goed uit te zoeken voordat er overgegaan wordt tot het opstellen van een koopovereenkomst. Hiertoe zijn technici en juristen reeds ingeschakeld, geeft de minister aan.

“Men probeert opzettelijk verwarring te stichten”

Men is volgens de LVV-minister voorbarig geweest en probeert opzettelijk verwarring te stichten. Dat er meer grond nodig is voor zaaizaad productie is een feit. Tegelijkertijd wordt er ook naar meerdere opties gekeken om in de behoefte te voorzien. Sewdien geeft ook aan, dat de regering zal nagaan op welke gronden eerdere arealen zijn weggegeven en en zullen nodige stappen terzake worden worden ondernomen.

Kritiek

Vanuit verschillende kanten is er flinke kritiek losgebarsten over wat nu een vermeende aankoop blijkt te zijn van het een landbouwterrein groot 1.331 hectare. aan de rechteroever van de Nickerierivier. Er zou een bedrag mee gemoeid zijn van ruim US$ 2.3 miljoen. Dit bedrag zou minstens drie maal meer zijn dan de waarde van het landbouwterrein met opstallen. Ook zou het landbouwterrein niet geschikt zijn om zaaizaad te telen, vanwege het ontbreken van de nodige infrastructuur. Een goed begaanbare weg en irrigatie voorzieningen zijn er niet. Ook zou er geen bodemonderzoek zijn verricht om na te gaan of het areaal geschikt is voor zaaizaad teelt.  In de verklaring van de minister wordt niets gezegd over de geschiktheid van het landbouwterrein voor de teelt van zaaizaad. Ook het bedrag waarvoor goedkeuring is verleend door de Regeringsvergadering is niet aangegeven. 

Er is ook kritiek geleverd op het feit dat grote delen van de Prins Bernhard Polder is weggegeven aan derden voor de teelt van rijst. Prins Benrhard Polder is na een juridisch proces weer in de boezem van de staat gekomen, doch grote delen ervan zijn volgens critici aan politieke vrienden weggegeven voor de rijstteelt. Prins Bernhard Polder met zijn 700 hectare aan areaal is bij uitstek zeer geschikt voor zaaizaadteelt. Slechts 60 hectare  is voor de ADRON (Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum) gereserveerd voor zaaizaadteelt. De kritiek is ook, dat het telen van zaaizaad niet kan plaatsvinden temidden van rijstteelt, vanwege de strenge vereisten daarbij om goede kwaliteit te kunnen garanderen. De minister zegt nu te zullen nagaan op welke gronden delen van arealen eerder zijn weggegeven, en zegt terzake stappen te zullen ondernemen.

Zaaizaad probleem

Het beschikken over kwalitatief goede zaaizaad is inderdaad één van de grote problemen waarmee de Surinaamse rijstsector kampt. Deze situatie ligt ten grondslag aan wat ook genoemd wordt de “invasie van zaaizaad uit buurland Guyana” in de afgelopen 4 tot 5 seizoenen. Zeker de helft van de rijstarealen in Suriname wordt met zaaizaad uit Guyana beplant. Het zaaizaad uit Guyana levert per hectare weliswaar iets meer op, doch de kwaliteit van de rijst is minder. De rijstplant die daaruit komt is ook minder sterk en gaat bij regen gauw liggen, waardoor het oogsten bemoeilijkt wordt. Doordat het rijstonderzoekscentrum ADRON de laatste jaren sterk is verwaarloosd en er nauwelijks rijstonderzoeken hebben plaatsgevonden, zijn er geen nieuwe Surinaamse rijstrassen ontwikkeld. Ook de productie van zaaizaad is nagenoeg stil komen te liggen. Padiboeren zeggen dat het geld dat nu besteed gaat worden om rijstarealen te kopen, beter geïnvesteerd kan worden in ADRON voor het ontwikkelen van nieuwe rijstrassen en het produceren van zaaizaad. Met de 700 hectare van de Prins Bernhard Polderkan alvast een goed begin mee worden gemaakt. Deze kan dan geleidelijk aan worden uitgebouwd met meerdere arealen.

SS  

error: Kopiëren mag niet!