Methodes niet-gevaccineerden ‘aan te pakken’ slaan door

Het begint er steeds meer op te lijken dat de zogenoemde niet-gevaccineerden de paria’s, het uitschot, van de samenleving aan het worden zijn en ook nog eens verantwoordelijk worden gehouden voor de druk op de gezondheidszorg. 

De gezondheidsautoriteiten (lees: het ministerie van Volksgezondheid en het Outbreak Managementteam en haar leden) beweren dan wel bij hoog en bij laag dat vaccineren tegen Covid-19 niet verplicht is, maar via allerlei slinkse opmerkingen en gelikte videotjes leggen zij wel een emotionele druk op de niet-gevaccineerden om zich toch maar even te laten prikken. Want doe je het niet voor jezelf, dan doe je het vooral voor anderen en de gezondheidszorg in het algemeen. Dat is helaas de teneur die de laatste weken afdruipt, als honing langs een honingpot, van alle mededelingen vanuit de autoriteiten. Ze slaan nu werkelijk door in hun verwoede onderhuidse pogingen om personen, die om voor hen moverende redenen geen prikje halen, over te halen om zich te laten vaccineren.

Zo werd tijdens een meest recente persconferentie van de gezondheidsautoriteiten met nadruk beklemtoond, dat het gros van de personen die nu met Covid-aandoeningen in een ziekenhuis zijn opgenomen niet gevaccineerd waren.

Gaat het om de gezondheid van burgers of om capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen….

“De meest recente cijfers tonen aan dat van de 479 personen die tussen 1 augustus en 12 september in het ziekenhuis zijn opgenomen met Covid, meer dan 80% niet is gevaccineerd. De druk op het zorgpersoneel, dat steeds schaarser wordt en al bijna aan het eind van zijn latijn is, is enorm. Hoe meer mensen vaccineren, hoe minder de druk zal zijn op de zorg”, zo werd tijdens die persconferentie beweerd. Met andere woorden, doordat Suriname onvoldoende bedden- en ICU-capaciteit heeft, wordt dat nu naar voren gehaald als argument voor niet-gevaccineerden om zich toch maar snel te laten vaccineren. Het is de gezondheidsautoriteiten dus niet te doen om de gezondheid van de niet-gevaccineerden, maar om capaciteits-issues binnen de ziekenhuizen.

Soenita Nannan Panday-Gopising, medisch directrice van ‘s Lands Hospitaal en voorzitster Stuurgroep Covid-Communicatie, heeft met statistieken tijdens de persconferentie aangetoond wat het effect is van vaccineren. Zij deed haar uiterste best om de – psychologische, emotionele – druk op niet-gevaccineerden te vergroten. “Van die 479 personen is slechts 4.1% (20 personen) volledig gevaccineerd, 8.6% (41 personen) gedeeltelijk gevaccineerd en 87.3% (418 personen) niet gevaccineerd. Door de druk op het zorgpersoneel kunnen ziekenhuizen niet meer mensen met Covid opnemen.”

Vragen over juiste cijfers bedden- en opnamecapaciteit

Maar, feiten tonen toch aan dat er nog voldoende bedden zijn. Zo schommelt het aantal bezette ICU-bedden de laatste weken tussen de 10 en 15, terwijl er een capaciteit moet zijn van ruim 30 bedden. Het aantal ‘gewone’ opgenomen Covid-patiënten schommelt al enige tijd rond de 90. Men kan zich dus afvragen of er op dit moment werkelijk een reëel gevaar dreigt van een tekort aan opnamecapaciteit in de ziekenhuizen. 

Alle gedane uitspraken en opmerkingen tijdens die laatste persconferentie hadden de intentie om drukverhogend te werken in de richting van mensen die zich (nog) niet willen laten vaccineren. 

Wanneer die niet-ingeënte personen zich netjes aan de Covid-maatregelen en -regels houden zijn ze geen enkel risico voor de samenleving. 

Daarenboven mag niet onvermeld blijven dat meer en meer gevaccineerden, ook dubbel gevaccineerden, anderen kunnen besmetten en zelfs (weer) op een ziekenhuisbed belandden.

Ze hebben op alles een antwoord, maar niet op die ene meest belangrijke vraag

Maar, dat volledig gevaccineerden in het ziekenhuis terechtkomen, heeft onder andere te maken met onderliggende aandoeningen, zo beweerden Nannan Panday en Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van Volksgezondheid aan. “Sommige mensen lijden aan bepaalde (chronische) ziektes die het lichaam ook verzwakken. Het vaccin is geen middel om de andere ziektes te bestrijden”, aldus beide deskundigen. Tja, ze hebben op alles een antwoord, maar antwoorden niet op de vraag – die nu ook wereldwijd door wetenschappers wordt gesteld – in hoeverre niet-gevaccineerden werkelijk een gevaar, een risico, zijn voor de algehele gezondheidszorg en de samenleving.

Onrealistisch doemscenario

De deskundigen achter de tafel tijdens de persconferentie riepen tot slot de samenleving op om zich te houden aan Mohana (mond/-neuskap dragen, handen wassen, 1.5. meter afstand in acht nemen) en te vaccineren “om een ramp te voorkomen, om zoveel mogelijk levens te redden en om de druk op de ziekenhuizen en het zorgpersoneel weg te halen.” 

Kortom, de deskundigen die aan de basis staan van het huidig gevoerde anti-Covid-beleid en het al ruim 1.5 jaar in stand houden van een avondklok die haar effect – wereldwijd – nimmer heeft bewezen, schetsen een onrealistisch doemscenario indien mensen zich niet houden aan alle maatregelen en zich niet laten inenten. Ze durven zelfs het woord ‘ramp’ in de mond te nemen.

Het was minister Amar Ramdin van Volksgezondheid die onlangs, toch wel wat wanhopig en ten einde raad, zei de verantwoordelijkheid inzake het in acht nemen van de Covid-maatregelen, bij de burgers te leggen. Prima, maar laten hij en zijn deskundigen dan ook de verantwoordelijkheid om zich wel of niet te laten vaccineren bij die burgers liggen en niet continue – zij het op geniepige wijze – met de vinger te wijzen in de richting van niet-gevaccineerden als de hoofdschuldigen van de huidige situatie in de Covid-19 gezondheidszorg.

PK

error: Kopiëren mag niet!