Minister Ramadhin en VMS bespreken situatie rond monitoring thuis-isolatie patiënten

Het ministerie van Volksgezondheid heeft donderdagmiddag een ontmoeting gehad met de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), met name de sectie Algemeen Artsen en de thuis-monitorings artsen. “We hebben duidelijke afspraken gemaakt”, zegt minister Amar Ramdhin van Volksgezondheid in een reactie tegen Dagblad Suriname.

“Het ministerie onderkent natuurlijk het vele werk welke huisartsen gevraagd worden nu te doen. We hebben uiteraard met meer dan 4.000 mensen in thuis-isolatie de nodige uitdagingen om dit goed te doen. Wat wij hebben gemerkt is een wil vanuit de VMS, zeker om thuis-isolatie te doen.”

Ramadhin zegt dat besloten is om twee parallel systemen op te zetten met betrekking tot monitoring van patiënten in thuis-isolatie. “Wat we gaan doen, we zetten twee parallel systemen op. Een is de centrale monitoring, dat is de groep artsen die eigenlijk vanuit het ministerie centraal de monitoring willen doen, want niet alle artsen willen thuis-monitoring doen. Daar gaat de VMS ons de komende dagen van informatie over voorzien. We hebben een werkgroep die de twee parallelle monitoring systemen gaat opzetten. Wij willen weten hoeveel artsen in het land sowieso bij de RGD (Regionale Gezondheidsdienst) en de particuliere artsen bereid zijn om de monitoring te doen.”

De bewindsman benadrukt dat niemand wordt verplicht om werkzaamheden in het kader van monitoring te doen. “Wij verplichten niemand, er zijn ook artsen die het niet willen doen, dat moet ook duidelijk zijn. Voor die artsen die de monitoring niet willen doen zullen wij als overheid die monitoring moeten doen en dat is een centraal systeem. Dus je hebt twee systemen die gaan draaien, de perifere monitoring en de centrale monitoring.”

Vergoeding

“Wij hebben overigens geen enkel probleem met het toekennen van een vergoeding voor deze diensten, omdat het niet anders kan, iedereen maakt onkosten. We willen daar alleen samen met de VMS en het veld nog over nadenken om een goede toelage te geven voor deze monitoring. Maar, de monitoring houdt ook in, dat wanneer iemand verslechtert je dan fysiek zou moeten onderzoeken, evalueren en presenteren aan het ziekenhuis. Dus, er zijn natuurlijk wel voorwaarden aan gekoppeld. Wij zullen niet per patiënt een toekenning geven voor een monitoring, maar meer gaan voor een vast bedrag voor degene die ‘dedicated’ voor honderd procent ‘committed’ is die de monitoring voor zijn of haar eigen patiënt doet.”

PK

error: Kopiëren mag niet!