Leden Surinaamse Politiebond vragen spoed algemene ledenvergadering

De leden van de Politiebond hebben in een schrijven aan voorzitter Mielando Atompai gevraagd om een spoed algemene leden vergadering. Reden hiervoor is de benoeming van Shivanand Ramlall tot commissaris van politie. Men is verbolgen over de werkwijze van de regering. Ramlall heeft de dienst 15 jaren geleden verlaten als onder-inspecteur, daarna in de functie van directeur Delinquentenzorg gediend, nu aangesteld als directeur Nationale Veiligheid en benoemd tot commissaris van politie. Waarom is hij niet benoemd in een militaire rang, maar kiest men ervoor om onheil te komen stichten binnen het politiekorps, vragen de leden zich af.

Besluit terugdraaien 

Volgens de leden is dit besluit tegen alle goede zeden, integriteit en behoorlijk bestuur. Het is ook gebaseerd op een ondeugdelijke feitelijk grondslag. Hier kunnen en zullen de leden zich niet aan committeren en het besluit zal teruggedraaid moeten worden.

De leden willen ook niet meer langer wachten op achterstallige beschikkingen en resoluties. Ze willen dat alle hoofdinspecteurs die daarop aanspraak maken benoemd worden in de rang van commissaris. Men heeft geconstateerd dat in regeringsvergaderingen besluiten met voortvarendheid kunnen worden genomen en snel worden afgewikkeld.

Ze eisen ook dat na aanname van de motie in de vergadering binnen 5 werkdagen belanghebbenden achterstallige beschikkingen en resoluties in handen moeten krijgen. 

Intussen is het besluit genomen door het bestuur van de Politiebond om de algemene ledenvergadering dinsdag 21 september te houden. 

Niets vreemd aan de benoeming 

Volgens een jurist die met Dagblad Suriname sprak is er niets vreemds aan de benoeming van Shivanand Ramlall tot commissaris van politie. 

In de gewijzigde Reglement Algemene Politie van 2019 staat in artikel 8 letterlijk: voor de benoeming tot commissaris van politie komt in aanmerking de hoofdinspecteur van politie met de nodige ervaring in een hoge functie of een persoon, die over leidinggevende eigenschappen en organisatievermogen beschikt, welke hem naar het oordeel van de President van de Republiek Suriname voor het bekleden van deze rang geschikt maken. 

In eigen vet gebakken

De wijziging van de wet,  maakt de benoeming door de president mogelijk van een ieder. Letterlijk staat in de wet een persoon. Niet eens een politieambtenaar. 

De wijziging heeft plaatsgevonden onder aanvoering van het toenmalig bestuur van de Politiebond bestaande uit dezelfde personen die nu zo’n herrie maken. Ze dachten zichzelf toen buiten de regels om tot commissaris te kunnen maken. Nu worden ze in hun eigen vet gebakken, aldus de jurist. 

Leidinggevende capaciteiten 

Volgens ingewijden beschikt de heer Ramlall over leidinggevende capaciteiten. Op zeer jonge leeftijd was hij commandant van het Ondersteuningsteam KPS (Korps Politie Suriname), het huidige Regional Bijstands Team, RBT’ (oost, west, midden en zuid). Hij is het jongste diensthoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren geweest op 30-jarige leeftijd.

Bovendien als Ramlall binnen de dienst was gebleven zou hij hoofdcommissaris van politie kunnen zijn. Toen hij vertrok uit de politiedienst was commissaris Nasrullah, brigadier (1 knoop) en was hoofdcommissaris Prade, agent 1ste klasse (4 strepen). Trouwens waarom is Nasrullah overgeslagen, terwijl hij ouder in rang was dan Prade om hoofdcommissaris te worden.

De leden van het bestuur van de Politiebond waren niet bereikbaar voor commentaar. 

VP

error: Kopiëren mag niet!