Korps Brandweer Suriname start Droge Tijd Campagne

Het Korps Brandweer Suriname (KBS) heeft afgelopen woensdag officieel het startsein gegeven van de Droge Tijd Campagne. Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost gaf symbolisch op het Maya Project het startsein voor de campagne. Het doel is om het probleem van gras- en vuilverbranding, waarmee de brandweer jaarlijks te maken krijgt, te minimaliseren.

Bhola zei in zijn toespraak, dat als de samenleving onverantwoordelijk en onzorgvuldig omgaat met vuil dat gevolgen zal hebben voor een ieders gezondheid. Hij is de mening toegedaan, dat het verbranden van gras, huisvuil en plastic kan leiden tot het vrijkomen van voor de gezondheid schadelijke stoffen. Hij deed een dringend beroep op de gemeenschap ervoor te zorgen dat het verbranden van vuil in het openbaar moet worden voorkomen.

Een structureel beleid zal ervoor moeten zorgen dat opgetreden zal worden in samenhang met de Bestuursdienst en de politie. Volgens Bhola zullen fikse boetes als ook hechtenis volgen bij het naleven van de maatregelen.

Van het commissariaat uit zal een drone geschonken worden die vanuit de lucht kan bewaken. Maar, er zal ook een ernstige waarschuwing gestuurd worden naar de project ontwikkelaars voor het branden van vuil op de verkavelingsprojecten. 

Volgens de brandweer vormt deze periode in het jaar steeds weer een uitdaging voor de organisatie.

Gemiddeld worden landelijk per jaar tussen de 1.500 en 2.000 meldingen van gras- en vuilverbrandingen geregistreerd waarop de brandweer moet reageren. Een heel groot deel van deze branden wordt al dan niet aangestoken. Door de hoge frequentie van de meldingen, komt de inzet van de brandweer onder druk te staan. Brandweerzorg is overheidszorg, maar de gemeenschap heeft een zeer belangrijke rol hierin te vervullen door eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Gras- en vuilverbrandingen hebben niet alleen aspecten van brandveiligheid, maar ook milieu- en gezondheid issues gaan met dit vraagstuk gepaard. Sommige woongebieden hebben tijdens afgelopen droge tijd seizoenen dagen te kampen gehad met zware vormen van rookoverlast ten gevolge van grasbranden. Met deze activiteit wil het KBS samen met de gemeenschap het aantal meldingen van gras- en vuilverbrandingen tegengaan.

error: Kopiëren mag niet!