Klimaatverandering en dierenwelzijn

Kippentelers klagen steen en been over de moeilijke gang van zaken in deze sector. In gesprekken met kippentelers in en rond Paramaribo en in het district Commewijne werd genoteerd, dat niet alleen het voldoende verkrijgbaar zijn van kwaliteitsvoer en hoge voerprijzen hun parten speelt. Er zijn tal van omstandigheden waarvan er last wordt ondervonden. Bijvoorbeeld het klimaat en weersomstandigheden zorgen voor kopzorgen.

Sterfte onder kippen

De hitte is moordend. Dagelijks sterven er vanwege de hitte grote aantallen kippen. De telers vragen zich af op welke wijze het weer en klimaatverandering in deze van invloed zijn op kippenteelt.  Bij een kweker die 1.500 opgeschoten kippen in zijn hok heeft, sterven er dagelijks tientallen kippen. Op 16 september werd bij het aanbreken van de dag 35 dode beesten met een totaalgewicht 44 kilogram aangetroffen. Gedurende de nacht is de sterfte het hoogst. De middag daarvoor bedroeg het verlies 30 kilogram.

Het diersoort mens

De invloed van het klimaat en het weer zijn niet alleen van invloed op kippen en andere dieren. Het diersoort mens heeft ook te lijden van het weer en het klimaat. Er wordt in Suriname haast niet stilgestaan welke verandering door het weer in de mens optreden. Er zijn veel mensen die bij bepaald weer zich niet prettig voelen. Als het regent worden wij loom en slaperig. Warm weer bevordert prikkelbaarheid. Zou de gemakzucht waarvan Surinamers worden verweten daarmee in verband staan?

Ziekten

Wat de frequentie van bepaalde ziekten en aandoeningen betreft is er een duidelijke piek in bepaalde jaargetijden. In de regentijd krijgt men vaker luchtweginfectie. In de droge tijd krijgen wij meer diarree en huidinfectie. Er treedt dan meer kans op allerlei worminfecties en parasitaire ziekten.

Bij een kweker die 1500 opgeschoten kippen in zijn hok heeft, sterven er dagelijks tientallen kippen. Op 16 september werd bij het aanbreken van de dag 35 dode beesten met een totaalgewicht 44 kilogram aangetroffen.

Psyche 

Parallel heeft het klimaat ook invloed op de psyche van de mens. Blijkt, dat de mens zich het prettigst voelt in een stabiele dampkring en een temperatuur rond de 20 graden Celsius. Warmte brengt vaak stress met zich mee waaraan moeilijk te ontkomen is. De gemiddelde temperatuur in Suriname ligt meer dan 10 graden hoger dan het aangegeven gemiddelde. Het klimaat werkt dus niet per se mee aan de prestatie en productiviteit in de Republiek Suriname.

Persoonlijkheid

Dat de persoonlijkheid kan worden beïnvloed door waar een persoon woont is duidelijk. Temperatuur kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de vraag of mensen graag hun omgeving verkennen, interactie hebben met anderen, nieuwe activiteiten proberen uit te oefenen of deelnemen aan buitenwerk zoals landbouw. Bovendien hebben weer en klimaat invloed op de emotionele stabiliteit en persoonlijkheid?  Met klimaatverandering gaat de gemiddelde temperatuur op aarde omhoog en de persoonlijkheid van de aardbewoner verandert daardoor.

Agressie

Gezegd wordt, dat warmte passie en ongeduld met zich meebrengt. Hoe warmer het buiten is, hoe sneller stress optreedt. Temperatuur lijkt een van de zaken te zijn die meedingen in het ontstaan van agressie die van het gezicht en lichaamstaal spat. Enkele negatieve gevolgen van deze toestand zijn ziekte en verzuim, apathie, burn-out en ga zo maar door.

HD

 .

error: Kopiëren mag niet!