VEAPS complimenteert president Santokhi, maar heeft dubbel gevoel inzake agrarisch beleid regering 

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) is verheugd met het voornemen van president Chandrikapersad Santokhi ter versterking van de samenwerking met Nederland om de agrarische sector te ontwikkelen. Dit moet erop gericht zijn om de agrarische productie te moderniseren, mechaniseren, diversificeren en innoveren gericht om de export drastisch te verhogen. 

“Gebrek aan technisch kader”

Momenteel is onze productie en export enorm teruggevallen, aldus de VEAPS. Er is een gebrek aan technisch kader in alle segmenten van de agrarische export waardeketen, waarbij er een enorme verzwakking is van de diverse instituten. Het bezoek van president Santokhi aan Wageningen Universiteit & Research (WUR) om een samenwerking aan te gaan voor kennisuitwisseling is toe te juichen. Suriname heeft behoefte aan technische kennis en ondersteuning gericht op productieverhoging en exportverruiming. WUR kan hierbij een zeer belangrijke rol vervullen, met name het versterken van de National Plant Protection Organization (NPPO). Dit is de “exportwaakhond” en valt onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit heeft de VEAPS de afgelopen maanden kenbaar gemaakt aan de ministers van LVV, Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en de ambassadeur van Suriname in Nederland. 

Nederland is het tweede grootste landbouw exportland ter wereld en kan Suriname bij een goede samenwerking en met technische ondersteuning heel veel voordelen halen. 

VEAPS: “Wij moeten een model vinden om mee te liften in het exportsucces van Nederland. Samenwerken met de Nederlandse private sector kan hierbij ondersteuning bieden. Koppel Surinaamse en Nederlandse agrarische ondernemers met elkaar ter bevordering van de productie in Suriname gericht op export, waarbij de Nederlandse ondernemers garant dienen te staan voor buitenlandse afzet (exportgarantie).”

Ondanks het goede voornemen van de president, heeft VEAPS een dubbel gevoel als in ogenschouw genomen wordt het beleid van de overheid. De financieel-economische maatregelen van de afgelopen maanden hebben een negatieve impact gehad op de bedrijfsvoering van de exportbedrijven. Hierboven is ook het feit dat per 15 juni er een exportstop is ingesteld door LVV voor 4 gewassen gedurende 3 maanden. Inmiddels is er een verruiming van de termijn met enkele weken. De VEAPS kijkt vol verwachting uit naar het besluit van LVV eind september. 

“Friends and family”

Verder constateert de VEAPS dat er diverse personele wijzigingen zich hebben voorgedaan de afgelopen maanden bij LVV en overige staatsorganen, welke soms niet aan de neiging ontkomen voor de alom bekende / beruchte typering van “friends and family”. Als klap op de vuurpijl is de instelling van een “Kabinet van de Minister van LVV” welke belast zal worden met de monitoring van de beleidsprogramma’s en aansturing van alle directoraten over de uitvoering van projecten. 

De VEAPS hoopt dat de bemensing van de diverse posities en beleidsformulering en -uitvoering in lijn zijn met de gedachte van de coalitiepartijen verwoord in hun verkiezingsprogramma’s ter ontwikkeling van de agrarische sector. 

Als maatschappelijke organisatie zal VEAPS kritisch zijn naar het beleid van de Regering en ondersteunt de president om de agrarische sector te moderniseren met internationale ondersteuning en wenst haar afkeuring uit te spreken over het gedrag van personen die zich op een ontoelaatbare en beledigende wijze hebben uitgelaten tegen het Staatshoofd tijdens zijn recente werkbezoek aan Nederland.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: