SZF bereikt akkoord met particuliere laboratoria

In het kielzog van het bereikte tussentijdse akkoord tussen de regering en de gezamenlijke vakbeweging onder aanvoering van Ravaksur (Raad van Vakcentrales in Suriname), heeft het Staatsziekenfonds (SZF) dinsdag ook een akkoord bereikt met de particuliere laboratoria.

SZF-verzekerden kunnen vanaf woensdag 15 september zonder bijbetaling weer terecht bij de particuliere laboratoria voor onderzoeken. De problematiek van bijbetalingen voor labonderzoeken was één van de punten die de gezamenlijke vakbeweging met urgentie opgelost wilde zien.

Ravaksur-woordvoerder Armand Zunder zegt, dat de ratio hierachter is dat doordat men moest bijbetalen voor medische labonderzoeken er minder besteedbaar inkomen overblijft voor de werkende klasse om te kunnen voorzien in hun basis levensonderhoud. Volgens de vakbondsman is bij de onderhandelingen met de regering afgesproken dat als tussentijdse oplossing voor dit probleem direct een bedrag van SRD 7 miljoen wordt vrijgemaakt ten behoeve van het SZF. 

Restitutie

Ondertussen heeft het SZF in een bekendmaking laten weten, dat verzekerden met hun garantiebrieven, zonder bij betaling, terecht kunnen bij Health Control, My Lab en Medilab voor labonderzoeken. Het SZF biedt zijn verontschuldigingen aan voor het ongerief dat verzekerden in de afgelopen periode  hebben mogen ervaren. Ze zegt onvermoeibaar er naar toe te werken dat dit soort problemen tot het verleden behoren. 

SZF-directeur Amar Radjitsing (zie foto) verduidelijkt in gesprek met Dagblad Suriname, dat verzekerden die vόόr 15 september voor labonderzoeken bij de particuliere laboratoria hebben moeten bijbetalen, geld gerestitueerd zullen krijgen zijnde het verschil tussen de oude overeengekomen tarieven tussen het SZF en de particuliere laboratoria en de thans nieuw overeengekomen tarieven. 

Vanwege de ontwikkelingen op het koersenfront raakten de tarieven die het SZF met de laboratoria was overeengekomen behoorlijk achterhaald. Voor medische labonderzoeken hanteren ze marktconforme tarieven, waardoor SZF-verzekerden het verschil moesten bijbetalen. Het verschil tussen de oude en de nieuwe tarieven is volgens Radjitsing substantieel. De overeenkomst tussen het SZF en de particuliere laboratoria inzake tarieven dateert van 2016.

SRD 4 miljoen meerkosten

De thans nieuw overeengekomen tarieven zullen voor het SZF maandelijks circa SRD  4 miljoen aan meerkosten betekenen. De SZF-directeur zegt zeer erkentelijk te zijn voor de inspanningen van Financiën minister Armand Achaibersing en Volksgezondheid minister Amar Ramadhin die het bereikte akkoord met de particuliere laboratoria mogelijk hebben gemaakt.

Volgens hem hebben beide ministers hem te kennen gegeven, dat tot en met december 2021 verzekerden normaal bij de verschillende laboratoria terecht kunnen zonder te hoeven bijbetalen. De bedoeling is dat tegen die tijd het SZF en de particuliere laboratoria de thans overeengekomen tarieven aan een evaluatie zullen onderwerpen. Op basis daarvan zullen partijen een definitieve overeenkomst sluiten over tarieven van de dienstverlening. Volgens de SZF-directeur is het voor hem als zorgverzekeraar altijd leidend om met de financiële middelen die haar door zowel de overheid als de verzekerden zijn toevertrouwd, zo efficient mogelijk om te springen met als voornaamste oogmerk de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te garanderen.

SS        

error: Kopiëren mag niet!