Huize Prinses Margriet verscherpt Covid maatregelen – “Je weet niet wie binnenstapt”

Bewoners, personeel, mantelzorgers en vrijwilligers verbonden aan Huize Prinses Margriet (HPM) is medegedeeld, dat een verscherping van maatregelen nodig is ter voorkoming van de uitbraak van Covid-19 binnen de muren van het seniorencomplex.

In een brief wordt gewezen op de stijging van het aantal Covid-gevallen in het land. Er wordt serieus rekening gehouden met de Delta-variant. Uit het schrijven valt verder op te maken, dat er een besmettingsgeval is en dat er alles aan wordt gedaan om de gevolgen tot het minimum te beperken. Noodzakelijkerwijs is een aanscherping doorgevoerd. Gewezen wordt op het blijven naleven van de MoHaNa-maatregelen.

Vanaf woensdag 15 september zijn verschillende maatregelen doorgevoerd. Het ontvangen van bezoek is niet toegestaan. Ook wordt bewoners aangeraden elkaar op het terrein niet te bezoeken. Verder zijn er diverse andere maatregelen doorgevoerd om een eventuele uitbraak te voorkomen.

De leiding schrijft zich te realiseren, dat de serie van maatregelen voor ongerief kan zorgen, maar vraagt om begrip van de doelgroep.

De gezondheid van de mensen staat centraal, is te lezen. De maatregelen zullen gelden tot en met 22 september. Enkele bewoners geven aan begrip te hebben voor de maatregelen. Zo zegt iemand, dat je niet kan weten vanwaar mensen van buiten komen. “Je weet niet wie binnenstapt”, wordt opgemerkt. Dagblad Suriname nam ook telefonisch contact op met de instelling. De verscherpte maatregelen werden bevestigd, echter zal de leiding alsnog worden benaderd voor een reactie.

RB

error: Kopiëren mag niet!