Minister Nurmohamed: ‘Bio-Plateauproject met Frankrijk tot 2025 verlengd’

Het Bio-Plateauproject voor modern wateronderzoek in het district Marowijne is verlengd. Het project, dat in 2019 is gestart en twee jaren zou duren, is middels het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met Frankrijk verlengd tot 2025. Dit deelde minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, OW, mee in een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname. 

De ondertekening vond plaats tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk, waar hij onder meer in de stad Marseille op het International Union for Conservation of Nature (IUCN) Congres een presentatie heeft gehouden over projecten in Suriname ter bescherming van de biodiversiteit. 

Het project, dat gezamenlijk door Frans-Guyana, Brazilië en Suriname wordt uitgevoerd, heeft tot doel de watervoorraden en biodiversiteit in verband met de aquatische milieus te verbeteren. Minister Nurmohamed geeft aan dat er op verschillende plekken in de Marowijnerivier er meetinstrumenten zijn geplaatst. 

Verder is er een webportaal operationeel gemaakt die wat basisinformatie geeft over de hele Marowijnerivier. Het ligt in de bedoeling om deze faciliteiten geheel te gaan vernieuwen en te moderniseren met een enorm goed hydrometisch netwerk om de waterstand op de Marowijnerivier te monitoren. Middels satellietverbindingen moet er dan snel data beschikbaar zijn omtrent het weer, het waterpeil en nog veel meer. Het gaat om moderne meetstations waarbij er state-of-art-technology toegepast zal worden. 

Volgens de bewindsman moet alles digitaal via de computer gemonitord worden, opdat de gemeenschap vroegtijdig gewaarschuwd kan worden, mocht er een overstroming plaatsvinden. Los van de waterstanden kunnen met de moderne toepassingen ook de schadelijke effecten aan de natuur, zoals bodem- en watervervuiling vanwege de mijnbouwactiviteiten in het gebied, gemeten worden. 

Daarnaast kan er met de beschikbare data verder gewerkt worden aan de capaciteitsopbouw van de mensen in het gebied door hen bewust te maken van de problematiek in de Marowijnerivier en hoe ze moeten omgaan met het vervuilen van water. Ook kunnen zij beter geadviseerd worden waar ze gunstiger kunnen wonen. 

Voor de uitvoering van het project heeft de Europese Unie (EU) samen met partners van Frankrijk 3 miljoen euro vrijgemaakt. Middels dergelijke projecten wil de EU regeringen helpen de gebieden waar de biodiversiteit in gevaar komt, te rehabiliteren. De OW-minister heeft een beroep gedaan op de EU om meer fondsen beschikbaar te stellen ter ondersteuning van meer groene projecten.

error: Kopiëren mag niet!