President Santokhi en delegatie maken boottocht in havengebied Rotterdam

President Santokhi heeft met zijn delegatie donderdag 9 september een bezoek gebracht aan de haven van Rotterdam. Samen met de ministers Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationae Samenwerking), Riad Nurmohamed (Openbare Werken) en Kenneth Amoksi (Justitie en Politie) en de ambassadeurs Rajendre Khargi en Henk van der Zwan ging de president aan boord van het uiterst luxe vaartuig Prinses Amalia voor een boottochtje.

De Surinaamse delegatie heeft kunnen zien hoe Nederland omgaat met haar oeververdediging. 

Dit bezoek is voor Suriname relevant, aldus de voorlichtingsdienst van de regering, omdat het inzichten zal geven in beleidsgebieden die voor Suriname van essentieel belang zijn. Er is onder andere gekeken naar de expertise welke Nederland specifiek biedt voor infrastructurele werken als het gaat om kustverdediging tegen de stijgende zeespiegel. Moderne inzichten en toekomstige ontwikkelingen over het ontwikkelen van havens, overslag en containervervoer.

De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industriecomplex van Europa met een totale goederenoverslag van 470 miljoen ton in 2019. Het bestaat uit een samenstel van verschillende havenbekkens en bedrijfsterreinen die ten dienste staan van de aan- en afvoer van goederen van de aan de havens gevestigde (petro)chemische en andere industrieën, en de op- en overslag van goederen van derden voor verder transport. Rotterdam was tussen 1962 en 2004 de grootste haven ter wereld, maar deze positie is overgenomen door Shanghai. De haven van Rotterdam is ook de grootste overslaghaven van Europa.

error: Kopiëren mag niet!