Bond bij PCS viert haar 100-jarig bestaan

De Bond voor Personeel van het Psychiatrisch Centrum Suriname (BP-PCS) heeft woensdag 8 september haar 100-jarig bestaan gevierd. De bond is honderd jaar geleden in het leven geroepen door de toenmalige voorzitter R.C. Dragenstein, onder de naam Bond van Personeel van s’ Lands Psychiatrische Inrichting (BPLPI). In 2017 is de naam van de Bond veranderd naar Bond van Personeel van het Psychiatrisch Centrum Suriname (BP-PCS). 

Carmen Brondenstein, voorzitter van de BP-PCS, zegt dat de bond vanaf haar aantreden sterk is gegroeid en tal van positieve veranderingen heeft meegemaakt. Brondenstein nam het roer van de bond over van Wellis en zwaait al elf jaar de scepter bij de bond. Zo heeft de bond met eigen middelen verschillende activiteiten zoals kindermiddagen en uitstapjes voor het personeel georganiseerd. 

Bond komt niet op voor luie personeelsleden

De voorzitter legt de nadruk op, dat het vakbondswerk een taak opzich is, behalve het behartigen van de belangen van de personeelsleden moet de bond een gezonde relatie creëren tussen de directie en het personeel, daarnaast moet de bond erop toezien dat het personeel haar werkzaamheden en verantwoordelijkheden uitvoert. Verder voegt zij eraan toe, dat de bond niet opkomt voor luie personeelsleden. 

Brondenstein zegt dat staken niet betekent dat de bond de organisatie kapot wil maken, ‘ef mi sjie PCS broko mo krey, mo sari kan de dat kier mi moro snel’. Het voeren van een  actie betekent dat de bond op zoek gaat naar betere voorzieningen voor het personeel.

“Tijdens een onderhandeling met de directie ben ik een strijder, ik praat luid en wordt vaak boos, omdat ik de gestelde doelen wil bereiken”, aldus Brondenstein. Zij is de mening toegedaan, dat een ieder met respect behandeld wordt tijdens een onderhandeling. 

Errol Stuger, secretaris bij BP-PCS, zegt, dat de bond een moederfiguur als voorzitter heeft. “De bestuursleden zijn het niet altijd eens met de besluiten van de voorzitter, maar door te onderhandelen komen wij altijd tot een oplossing”, Stuger benadrukt dat werken in het Psychiatrisch Centrum Suriname betekent werken voor de samenleving. Hij vertelt dat de bond bepaalde strategieën toepast, om de gezaghebbende erop te wijzen dat de bond serieus genomen wordt. Hij benadrukt dat medewerkers samen moeten werken om meer te bereiken. 

Vertekend beeld 

Erica Wijngaarden, shop steward, is sinds kort bestuurslid van de bond, voorheen was zij zelf lid van de bond. Wijngaarden vertelt, dat medewerkers een vertekend beeld hebben van de bond. Het komt vaak voor dat medewerkers het vertekend beeld hebben dat de bond niet werkt. “Voor het kort tijdsbestek dat ik in het bestuur zit kan ik wel zeggen dat de bond keihard werkt”, zegt Wijngaarden. Medewerkers kunnen aannemen dat de bond alles eraan doet om de belangen van de medewerkers te behartigen. 

Brondenstein zegt, dat zij trots is op het bestuur van de bond voor de bereikte doelen met ondersteuning van de guru’s en de Moederbond. Brondenstein bedankt de personeelsleden van PCS voor het gestelde vertrouwen in de bond en brengt dank uit aan de directie voor de goede samenwerking 

error: Kopiëren mag niet!