BiZa docenten fundamenteel bij opleiding overheidskader

Binnen de overheidsdienstverlening is goed opgeleid kader nodig om enerzijds de regeringsdoelen te formuleren en uit te voeren en anderzijds de samenleving efficiënt en vakkundig van dienst te zijn.

“Wanneer wij de weg willen inslaan naar een excellente, goede en efficiënte overheid, moeten wij ervoor zorgen dat onze ambtenaren goed zijn opgeleid en ik ben blij dat er veel animo is.” Dat was de boodschap van Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) afgelopen dinsdag 7 aan het docentenkorps van de afdeling Vorming & Opleiding (V&O) binnen zijn departement. Deze is belast met de verschillende reguliere opleidingen en de Hoger Beroepsopleiding Bestuurskunde & Overheidsmanagement (B&O).

Hierbij waren ook aanwezig BiZa-directeur Moh. Nasier Eskak, Jacintha Thomas-Alfaisie, directrice Human Resource Management (HRM) ,en Kavitadevi Gangadin, coördinator V&O. Voor de specifieke HBO-B&O hebben zich in de periode 16 – 20 augustus volgens Gangadin 230 landsdienaren aangemeld. Op basis van het vastgestelde quotum zullen maximaal 90 ambtenaren door middel van een loting worden toegelaten. In Nickerie was de aanmelding 50 ambtenaren, waarvoor slechts 45 plekken beschikbaaar zijn.

De bewindsman is realistisch en spoort de docenten aan om in deze Covid-19 uitdagende periode, zich niet uit het veld te laten slaan. Hun inzet verdient ook zijn lof voor het succesvol afronden van het cursusjaar 2020-2021.“Maar, ik blijf het zeggen, wij bepalen zelf hoeveel last wij willen hebben van Covid, want wij hebben als een van de weinige landen vier vaccins ter beschikking.”

Minister Somohardjo erkent tevens de rol van de docenten in een goed studieverloop. Hij maakt zich dan ook sterk om de achterhaalde vergoedingen van de docenten bespreekbaar te maken binnen de Raad van Ministers (RvM) om deze te verhogen. “Ik dank jullie voor al de inzet om onze ambtenaren goed op te leiden, ondanks alle moeilijkheden.” 

HRM-directrice Thomas-Alfasiei stak de docenten een hart onder de riem om het goede werk voort te zetten. “Ondanks de Covid-19 pandemie, die ingrijpende gevolgen heeft gehad voor de samenleving en zo ook voor de opleidingen die ressorteren onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft u het cursus- en collegejaar 2020-2021 succesvol kunnen afronden. Het was een moeilijke tijd voor u als docent om de studenten te bemoedigen en aan de andere kant zelf gemotiveerd te zijn.” 

Voor het cursusjaar 2021-2022 hebben zich 910 ambtenaren zich aangemeld, verdeeld onder Paramaribo (720), Nickerie (84), Brokopondo (49) en Marowijne (57). Behalve in Paramaribo en Nickerie zullen de ambtenarenopleidingen ook voor het eerst in Marowijne en Brokopondo worden verzorgd. 

De reguliere opleidingen starten in de week van 04 oktober 2021 in Paramaribo simultaan met Nickerie. Daarna volgen Brokopondo en Marowijne. De HB-opleidingen starten begin november 2021.

error: Kopiëren mag niet!