VES ondersteunt Wetswijziging Decreet Uitgifte Domeingronden voor wat betreft ‘bebouwing en bewoning’

In een brief aan De Nationale Assemblee, aan zowel de voorzitter als de leden, met speciale attentie aan de voorzitter van de Commissie Decreet Uitgifte Domeingronden, Mahinder Jogi, gaat de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in op de wetswijziging Decreet Uitgifte Domeingronden.

De VES laat in het schrijven weten groot belang te hechten aan een deugdelijk wettelijk kader waarbinnen onze economie kan groeien en bloeien. De VES schrijft, dat hoewel zij niet in aanmerking is gekomen om advies uit te brengen over eerder genoemde wetswijziging, de in behandeling zijnde wetswijziging Decreet Uitgifte Domeingronden een aantal gegronde reden omvat om tot wijziging te komen. De VES verwijst in het schrijven naar het Herstelplan, waarin deze wijziging ook een van de aangekondigde maatregelen is. De kwestie Decreet Uitgifte Domeingronden is volgens de gezaghebbende vereniging zelfs toe aan een fundamentele herziening.

“Echter, wordt in de wetswijziging, alsmede in de Memorie van Toelichting, voorbij gegaan aan de toebedeelde bestemmingen van de betreffende domeingrond en de daarbij horende voorwaarden, voor uitgifte, met name op het gebied van de productieontwikkeling”, is te lezen in de brief.

De economie dient van een bredere economische basis te worden voorzien conform de doelstelling van de regering, rept de brief verder. Om dit doel te bereiken is een van de instrumenten het gronduitgiftebeleid.

Op deze manier wordt de eenzijdige mijnbouweconomie gestimuleerd om tot een bredere gediversifieerde economie uit te groeien. “Wij ondersteunen de wetswijziging voor wat de bestemming bebouwing en bewoning betreft”, vermeldt de VES expliciet. Echter is de VES niet geheel over elk punt instemmend. “De gevolgen van het omzetten van domeingronden met specifieke productiebestemmingen zijn vooralsnog niet te overzien en verdienen nadere studie”, laat men weten in het schrijven aan het huis van het volk.

Zowel de positieve en eventuele negatieve effecten verdienen een goede beschouwing voordat zaken definitief juridisch worden opgenomen. “Met name voor de mogelijke effecten op de nationale productie, inkomens- en werkgelegenheidsbevordering is de VES voorstander van een brede maatschappelijke discussie. Aangezien de effecten moeilijk omkeerbaar zullen zijn vragen wij U dringend dit gedeelte scherp en niet voor tweeërlei uitleg uit dit ontwerp te halen”, schrijft de VES.  

De vereniging is bereid om op korte termijn aan deze maatschappelijke discussie actief bij te dragen.De VES vraagt om de wijziging te beperken tot de bestemming “bebouwing en bewoning” en de overige productie gerelateerde bestemmingen tot nader order uit te sluiten. In een reactie benadrukt voorzitter Winston Ramautarsing de scheefgroei in de economie. “We moeten de productiefactor grond aanwenden voor de productie.” Hij noemt landbouw, veeteelt en visserij die nodig zijn om de economie te voorzien van een bredere basis dan alleen de mijnbouwsector.

error: Kopiëren mag niet!