Familie te Geyersvlijt ontruimd

De Algemene Belangenorganisatie Suriname (ABOS) meldt,
dat het afgelopen weekend een familie is verjaagd van een terrein
te Geyersvlijt. De spullen van de familie zijn in de openlucht geplaatst,
terwijl de woning is afgebroken.

Martin Atencio, voorzitter van de ABOS, zegt dat de zaak van de familie Watson al een tijd ter behandeling ligt op het bord van het ministerie van ROGB, maar nog zonder resultaat. Hij merkt op, dat hij had gevraagd om bij het aantreden van de nieuwe minister Dinotha Vorswijk in gesprek te gaan met de bewindsvrouw om de zaken te bespreken voordat er ontruimingen plaats zouden vinden.
Volgens Atencio woont de ontruimde familie al 20 jaar op het adres en heeft
zij in 1995 de aanvraag voor domeingrond gedaan waarna in 2004 een herregistratie plaatsvond.

“De termijn in het landvormingsdecreet uit 1982 spreekt over 6 maanden en dit is vele maanden later”, benadrukt de voorzitter van de ABOS. De mensen hebben zich in 2011, na niets te hebben vernomen, opnieuw
geregistreerd bij de dienst der domeinen. Maar daar bleef het niet bij, ook in 2012, in april heeft de familie uit stukken in handen van Atencio, weer aangeklopt bij de overheid voor registratie.

Uit het relaas van Atencio blijkt dat de familie tijdens deze periode werd geconfronteerd met ene mevrouw C. W. die aangaf de nieuwe eigenaar te
zijn. De druiven zijn extra zuur, laat Atencio weten, omdat er in november
2012 een verklaring van geen bezwaar is afgegeven door
districtscommissaris Kasto. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen
dat de familie Watson voor het gerecht is gesleept, maar wel als winnaar uit de bus kwam in hoger beroep. “Maar de domeinzaak van de familie kreeg geen positieve wending”, merkt Atencio op. Hij is verhit over het feit dat de
verliezende partij in staat was om een hypothecair uittreksel van het perceel te verkrijgen.

Atenci doet nog een schokkende onthulling. Terwijl de familie na de overwinning op mevrouw C. M wachtte op haar papieren, verscheen een nieuw obstakel voor de familie. Dit keer bleek een politieke topper I.F. die
eens minister was, aanspraak te maken op het perceel van de familie
Watson. Toch is het verhaal hiermee nog niet klaar.

“De zwak begaafde mevrouw Watson werd afgelopen weekend gesleept door een politieman en haar bewijspapieren werden verscheurd”, zegt de
voorzitter van ABOS. Hiertegen is hij fel gekant.
“Een gerechtelijk stuk mag je niet verscheuren,” De ontruiming en
vernieling van de woning zouden in opdracht van deze politieke topper zijn
gedaan, wordt beweerd, volgens Atencio. “Er is geen bevel tot ontruiming”, zegt hij verder.

Atencio onthult toch nog iets opmerkelijkers, namelijk dat de perceelnummers niet overeenkomen en dus een verkeerd adres is
ontruimd. De reacties vanuit de samenleving zijn niet mals over deze
gang van zaken. Dagblad Suriname heeft de politieke topper benaderd
en deze geeft in een reactie aan geen enkele opdracht te hebben
gegeven. Hij zegt wel dat deze zaak al lang speelt, maar geen reactie te
kunnen geven. Wel merkt hij op dat er in Suriname voor iedereen de
gelegenheid is om zich te begeven naar de rechter. “In Suriname is er voor
iedereen de mogelijkheid tot rechtsingang”, volstaat I.F.

error: Kopiëren mag niet!