Consumentenkring adviseert: ‘Betalingsregeling treffen met EBS in afwachting op beslissing DNA’

In de kwestie van de verhoogde stroomrekeningen die grote delen van de samenleving bezig houden, adviseert de Consumentenkring dat men in afwachting op een beslissing van de Nationale Assemblee een betalingsregeling treft met de EBS.

Volgens Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, is het laatste woord in deze kwestie nog niet gezegd.  Hij verwijst naar de mededeling van Assembleevoorzitter Marinus Bee dat het parlement na het huidig reces zich over deze kwestie gaat buigen. Natuurlijke Hulpbronnen-minister David Abiamofo zal daarbij gevraagd worden het parlement nader tekst en uitleg te geven over de verhoogde stroomtarieven en de hoge rekeningen die thans door de EBS aan verbruikers zijn aangeboden.

Bee zei op de laatste openbare vergadering, vrijdag 27 augustus, dat ook hij veel klachten heeft gekregen over de verhoogde stroomrekeningen. In het algemeen heeft men wel een verhoging van de stroomrekening verwacht, maar niet in de mate zoals men dat nu van de EBS aangeboden heeft gekregen. Men betaalt nu 2 tot 3 maal meer dan voorheen.

Albert Alleyne brengt in herinnering, dat de Consumentenkring eerder heeft aangegeven voorstander te zijn van een geleidelijke aanpassing van de tarieven in plaats van in een keer een forse tariefsaanpassing door te voeren. Het gros van de gemiddelde huishoudens kan de forse verhoging van de stroomrekening niet ineens betalen. Daarom adviseert hij de verbruikers om een betalingsregeling te treffen met de EBS. 

De verhoogde stroomtarieven treffen het bedrijfsleven en de productiesector ook heel hard. Het bedrijfsleven en de productiesector zullen deze verhoogde kosten in de prijzen doorberekenen van hun goederen en diensten. En daarmee wordt de consument dus dubbel hard getroffen, vindt Alleyne.

De Consumentenkring is een van de organisaties die het schrijven van de KKF (Kamer van Koophandel en Fabrieken) en de Stichting Verbruikersraad Suriname (SVS) aan De Assembleevoorzitter heeft mede ondersteund. Daarin is aan de parlementsvoorzitter gevraagd de verhoogde stroomtarieven aan te houden.

SS

error: Kopiëren mag niet!