Leguanen vangen tot eind december verboden

Per 1 september is het tot en met eind december volgens de jachtkalender verboden om leguanen te vangen of te doden.

“Vooral de jacht op zwangere leguanen is bijzonder stuitend”, laat Monique Pool oprichtster van Green Heritage Fund Suriname weten. “Daarom geeft de jachtkalender aan dat het seizoen is gesloten. Klaar en duidelijk, dit is het seizoen waarin de leguanen zich moeten kunnen voortplanten”, maakt Pool duidelijk. Zij wijst op de gelegenheid die de dieren moeten krijgen om zich voort te planten zonder bedreigd te worden door de mens. 

Pool is van mening dat de mens zich moet laten leiden door een morele gedragscode. “Vanuit de gedachte dat elke levensvorm uniek is en respect verdient, ongeacht de waarde die zij voor de mens heeft”, deelt zij mee.  

Ook de stichting Probios is ingenomen met deze periode waarin niet gejaagd mag worden op de leguaan. “Hoewel de dieren gedurende het hele jaar broeden, is het in deze periode extra”, licht Erlan Sleur, de oprichter van Probios toe. Hij noemt het aan de ene kant triest dat leguanen gegeten worden. “Maar, aan de andere kant kan ik mij voorstellen dat mensen die het moeilijk hebben terug moeten vallen op de natuur.”

Hij verduidelijkt dat er heel veel mensen zijn die de jacht op de leguaan totaal niet nodig hebben. “Die mensen hebben genoeg geld om op een andere manier aan dierlijke eiwitten te komen.” De jacht op leguanen is een soort sport geworden merkt Sleur op en hij noemt dit een afschuwelijke ontwikkeling.

Hij heeft er geen goed woord voor over dat mensen schieten op dieren, omdat zij dat leuk vinden. Dit gedrag keurt hij ook af bij andere dieren. Een andere bedreiging voor de leguaan zijn honden, die vanuit hun instinct de reptielen grijpen.  Volgens Sleur zouden honden getraind moeten worden om dit gedrag achterwege te laten. Hier is vaker op gewezen, maar nog zonder resultaat. Ook de mens heeft een stevige vinger in de steeds slechter wordende leefomstandigheden van de leguaan. Habitatverlies is er een van, door de bossen die vernietigd worden, maar ook het feit dat leguanen regelmatig worden overreden in het verkeer, de zogenaamde ‘road kills’ draagt bij aan de zorgen voor de bescherming van de leguaan.

Voor Sleur is het daarom goed dat het seizoen momenteel is gesloten, maar daarmee zijn wij er nog niet. Meer empathie is nodig. “De leguaan is niet alleen voor in je masala, maar het zijn leuke dieren om te zien in je tuin en in de bomen. Probios zal een vinger aan de pols houden of de dieren tijdens het gesloten seizoen worden verhandeld. Tot slot hoopt Sleur op controles vanuit de overheid.  

RB

error: Kopiëren mag niet!