Samenwerking met Nederland heeft potentie

Het is door de regering aangekondigd dat de president van de Republiek Suriname op officieel bezoek gaat. De president is langer in Nederland, maar zijn officieel bezoek duurt maar 2 dagen. Wanneer een staatshoofd aanwezig is in een ander land dan gelden er bepaalde regels, vooral in het belang van de veiligheid. Het is gebruik dat tijdens een officieel staatsbezoek bepaalde protocollen in acht worden genomen. Zo is het gebruikelijk dat de ontvangst van het bezoekende staatshoofd op ordentelijke wijze plaatsvindt. De vraag is wel of een zodanige ontvangst mogelijk is als een premier (regeringshoofd) demissionair is. De vraag rijst ook hoe de president protocollair in het ontvangende land wordt ontvangen als het bezoek aan het land langer is en het officieel staatsbezoek 2 dagen duurt. We stellen deze vraag omdat er toestanden zijn gerapporteerd met betrekking tot het bezoek van de Surinaamse president Ramsewak Shankar aan Nederland in 1990. Er is een bekende foto waar de president ergens bij een deur staat te wachten om ontvangen door een of ander regeringsfunctionaris van Nederland. Echte klaarheid om deze foto is nooit echt gekomen. In 1990 werd ook de beruchte kerstcoup gepleegd en verviel Suriname weer in een militaire dictatuur voor korte tijd. Opvallend, en het moet gezegd worden, zijn wel de verklaringen die door de voormalig president, legerleider en inmiddels veroordeelde zijn gedaan op een persconferentie enkele dagen terug. De mededelingen die hij doet, wekken de indruk dat hij zeer goede banden heeft met ‘de verenigde onderwereld’, steker nog: het lijkt alsof hij de tussenpersoon, de vertegenwoordiger, de woordvoerder en de leider is van de Surinaamse onderwereld. Dat is een zeer beschamende vertoning, schande voor de persoon die dit scenario heeft geschreven, want de schrijver van dot scenario heeft geen rekening gehouden met de waardigheid die een voormalig staatshoofd met zich meedraagt. De schrijver van het scenario heeft karaktermoord gepleegd, hij/zij is meedogenloos geweest naar het voormalige staatshoofd toe. Het verhaal, al dan niet verzonnen, is belachelijk en zeer kinderachtig in elkaar gezet. Je moet als regering behoorlijk dom spelen en jezelf voor de gek houden om mee te spelen. De verenigde onderwereld wil bij het voormalig staatshoofd thuis onzorgvuldig bewaarde en gestolen wapens teruggeven aan de regering (via de woorvoerder/vertegenwoordiger/leider) maar onder zekere voorwaarden. En…het voormalig staatshoofd kan het niet vatten dat de regering niet van plan is om met criminelen om de onderhandelingstafel te zitten om voorwaarden van hun te slikken. Het voormalig staatshoofd kiest in het scenario zoals het geschreven is de zijde van de criminelen. Wij hopen dat de president zijn bezoek aan Nederland, waar de regering al ongeveer een jaar demissionair is en zeker ongeveer 6 maanden na de verkiezingen. De partijen die zetels hebben behaald zijn niet in staat om een regering te vormen. De partijen in Nederland zijn niet in staat om hun moeder te verkopen voor een plaats in de regering, iets wat bijna alle Surinaamse politieke partijen wel bereid zijn te doen. Vooraan hier loopt de PL, die met het verwelkomen van een hele schare politici zonder zelfrespect en avonturiers zonder consequenties weer heeft geaccepteerd. De PL is in de top een verzameling geworden van de meest onbetrouwbare avonturiers in de politiek met 0,0 aan wapenfeiten voor hun district. Een vraag is wat een regering kan bespreken met een regering met ministers die vertrekkende zijn. Wij gelover erin dat Suriname veel kan halen uit de samenwerking met Nederland. Dan denken wij aan ‘witte’ ondernemers en investeerders en vooral boeren. We denken niet aan diaspora omdat die slechts incidenteel enkele ad hoc zaken kan doen voor bepaalde mensen in het land maar vooral voor zichzelf. Dat is iets dat altijd al zo is geweest en niet veel zal veranderen tijdens deze regering. De Surinaamse regering zou beter zaken kunnen doen met een Nederlandse regering die niet demissionair is. De Kabinetsformatie Nederland 2021 duurt echter nog voort na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. De reeds minimaal 167 dagen durende formatie behoort al tot de langste Nederlandse kabinetsformaties. Tijdens de verkenning lekten de notities van de eerste verkenners uit, waar onder meer de tekst “Positie Omtzigt, functie elders” op stond. Zowel de verkenners als alle fractieleiders beweerden dat dit niet besproken was in de gevoerde gesprekken. Later bleek VVD-leider Mark Rutte toch gesproken te hebben over Omtzigt. Dit leidde tot het aannemen van een motie van afkeuring jegens Rutte als VVD-fractievoorzitter. De daaropvolgende maanden werd vooral gesproken met VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Nog voor de inhoudelijke onderhandelingen begonnen werden echter ook tussen deze partijen blokkades opgeworpen. Daardoor is tot op heden geen coalitie in zicht. Kabinet-Rutte III was in januari 2021 opgestapt vanwege een rapport over de toeslagenaffaire. Omdat de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 plaatsvonden tijdens de coronacrisis, wilden partijen een korte kabinetsformatie. VVD-leider Mark Rutte opperde zelfs om de formatie op te knippen in twee delen, waarbij in de eerste met alle partijen gewerkt werd aan een herstelplan voor de coronacrisis.

Tijdens de verkiezingscampagne spraken sommige partijen al voorkeuren uit voor coalitiepartners. CDA en VVD sloten samenwerking met PVV en FVD uit. VVD gaf expliciet aan met CDA te willen regeren. GroenLinks stelde een stembusakkoord voor met D66 en PvdA, maar beide partijen wezen dit af. GroenLinks en PvdA gaven wel aan dat ze alleen in kabinet wilden als ook de ander of de SP toetrad. In tegenstelling tot voorgaande verkiezingen sloot SP samenwerking met VVD niet meer uit en stelde ook een andere linkse partij in kabinet niet als voorwaarde. Na aantreden van lijsttrekker Esther Ouwehand stond ook Partij voor de Dieren open voor regeringsdeelname. Tijdens de campagne benadrukten coalitiepartners D66 en ChristenUnie hun medisch-ethische verschillende standpunten, waardoor samenwerking van deze twee partijen als onwaarschijnlijk werd gezien. CDA en VVD gaven aan open te staan voor regeren met linkse partijen, maar Rutte zei ook dat hij niet met een “hele linkse wolk van partijen aan tafel” wilde. En zo duurt de patstelling in Nederland voort en kan de regering niet kan worden gevormd, echter gaat de Surinaamse regering wel op bezoek. Interessant wordt te vernemen welke afspraken de regering te rapporteren zal hebben bij terugkeer.

error: Kopiëren mag niet!