Begrip antivaxer nu ingeburgerd en in mainstream beland…zonder negatieve connotatie

Een groep burgers in het land wil gebruik maken van haar recht van vrije meningsuiting, maar gunt de minister van Volksgezondheid het recht niet om zich ten volle te kwijten van zijn taak als minister van Volksgezondheid. De minister zou met cijfers hebben aangegeven dat mensen die zich niet laten vaccineren, mede ertoe bijdragen dat Suriname golf na golf meemaakt. Maar daarin is de minister niet de enige beleidsmaker in de wereld. Dr. Fauci, de staatsimmunoloog van de USA, heeft zich vaker in die bewoordingen van gelijke strekking uitgelaten. Ook de president van de USA heeft zich in bewoordingen van gelijke strekking uitgelaten. Er zijn mensen die heel actief, misbruik makende van hun populariteit, elk moment en elk forum aangrijpen om de vaccinatiecampagne van de regering te bestrijden. Daarbij wordt niet nagelaten om steevast de president van het land en de minister te bespreken. Wanneer er aanhoudend en structureel zoveel krachtige antipropaganda is vanuit bepaalde politici en bekende mensen in de samenleving, wat denkt u dat de man verantwoordelijk voor de Surinaamse vaccinatiecampagne zal doen? Hij zal tegengas geven en dan zullen de mensen die hun mond zo breed ‘pieren’ om bijvoorbeeld osodresi’s als medicijn tegen covid-19 te presenteren, dat misschien niet leuk vinden. Wanneer deze mensen hun antipropaganda doen, en wij hebben gezegd dat het een dodelijke antipropaganda is, dan worden hen geen beletsels in de weg gelegd. Een deel van de samenleving is principieel tegen het vaccin, puur omdat het door bepaalde personen wordt aanbevolen. Dezelfde tendens is er ook in de USA na een heel onsmakelijke verkiezing. Elke vorm van antipropaganda die de vaccinatiecampagne van de regering die ondersteund wordt door de Paho en de WHO, klinkt de burgers die bang of principieel tegen het vaccin zijn, als muziek in de oren. En dat weet men, dat het als muziek in de oren klinkt. Er is een misvatting in de samenleving dat degenen die gevaccineerd zijn een gevaar zijn voor de mensen die niet gevaccineerd zijn. Deze kronkelredenering is onbekend in het internationale debat over vaccinatie, maar is wel in zwang in Suriname. De beredenering klopt niet. Degenen die niet gevaccineerd zijn die kiezen voor 2 zaken: ten eerste kiezen ze ervoor om niet beschermd te zijn tegen het virus en risico voor ernstig ziekte of overlijden. Ten tweede kiezen ze er ook niet voor om anderen te beschermen, omdat het al duidelijk is vast komen te staan dat degenen die beschermd zijn minder in staat zijn anderen te besmetten. Nu is de beredenering dat omdat de gevaccineerde mensen niet ziek worden, ze een gevaar vormen voor de niet gevaccineerden. Maar als de gevaccineerde persoon niet gevaccineerd was  en besmet zou hij ook derden kunnen beschermen, voordat hij ernstig ziek wordt of als hij asymptomatisch zou zijn. Bovendien degenen die niet gevaccineerd zijn, zijn niet in de positie om de gevaccineerden euvel te duiden als zij kwetsbaar blijven en besmet raken. Er is een poging in Suriname om, tegen het beleid van de regering en de WHO in, de vaccinatie als verkeerd te bestempelen en de gevaccineerden als het gevaar in het bestrijden van het virus. De logica zit er gewoon niet in en het geeft alleen maar aan tot welke kronkelredeneringen mensen kunnen gaan alleen om hun nalaten om zich te vaccineren, te rechtvaardigen. De term ‘antivaxer’ zou zijn gevallen en inmiddels is het een ingeburgerd begrip in de wereld. Er zijn mensen die overtuigd en trots antivaxer zijn, en die vrijheid hebben de mensen in Suriname ooit. In Suriname is niemand verplicht om zich te laten vaccineren en iedereen mag alles zeggen over de vaccins, ook al heb je geen medicijnen maar rechten of voedseltechnologie gestudeerd of al is men ongeschoold. Dat is vrijheid van meningsuiting. Maar de minister van Volksgezondheid en gespecialiseerde medische deskundigen als Vrede en Orie zouden zich niet van hun taak kwijten als ze niets zouden zeggen over het effect van de lage vaccinatiegraad op de stand van zaken in Suriname met betrekking tot covid-19 (waar we al maanden in code rood zitten en waardoor burgers de hele tijd vast zitten in eigen land en niet eruit kunnen).  Antivaxers in Suriname moeten met trots het predicaat kunnen dragen, evenals vaxers: de mensen die aanmoedigen tot vaccinatie. Er zijn mensen die actief via de media de vaccinatie hebben bestreden en daarmee begeef je je dan in een speelveld waar een beschaafde confrontatie ontstaat met mensen die het als hun beroep en verantwoordelijkheid hebben om ook via de media hun beleid en opvattingen, ondersteund door de WHO en de wetenschappelijke wereld. In de mainstream Nederlandse kranten en zelfs bij BBC en Eurinews zien we dat de termen ‘antivaxers’ en ‘vaccintwijfelaars’ worden gebruikt. Deze uitdrukkingen zijn dus ingeburgerd. We zijn vooralsnog niet van oordeel dat de minister zich buitenproportioneel heeft geuit, maar wanneer dagelijks mensen lijden en daarna overlijden, dan moet men wel beseffen dat dat niet in de koude kleren zal gaan zitten bij de artsen en verplegenden, maar ook niet bij de gezondheidsautoriteiten en evenmin bij de miniater van Volksgezondheid. De last op hun schouders is heel zwaar omdat we dagelijks levens betreurend, 99% van mensen die niet gevaccineerd zijn.

error: Kopiëren mag niet!