Padiproducenten tegen import zaaizaad uit Guyana

De Vereniging van Padiproducenten (VPP) is tegen de import van zaaizaad uit Guyana. Het ziet liever dat de regering haar inspanningen richt op het weer op peil brengen van ADRON als rijstonderzoekscentrum voor het ontwikkelen van rijstrassen. Het “binnensmokkelen” van Guyanese zaaizaad, dat afgelopen seizoenen gedoogd werd, moet worden verboden en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) moet ook geen toestemming verlenen voor legale importen. Dit zegt VPP-voorzitter Bramahdew Rampedarath (zie foto top) in gesprek met Dagblad Suriname. 

Volgens hem moet men zich niet verkijken op de ietwat hogere opbrengsten per hectare van Guyanese zaaizaad. Het Guyanese rijstras bezorgd veel problemen bij het oogsten, vooral bij nat weer waardoor ze op de grond vallen. Daarnaast zijn ze groffer van aard en veroorzaken sneller schade aan de combines. De kwaliteit van de rijst is ook veel minder dan de Surinaamse rijstrassen. Op den duur zal dit nadelig werken op de exporten van rijst uit Suriname.

ADRON hoogste prioriteit

De VPP-voorzitter vindt dat de regering de hoogste prioriteit moet geven om het ADRON in staat te stellen eigen Surinaamse rijstrassen te ontwikkelen. Er moet met de meeste spoed een nieuwe en kundige directeur voor het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum worden aangesteld. Thans is er wel een bestuur, doch de voorzitter en de secretaris zijn niet in Nickerie woonachtig. De nieuwe ADRON-directeur dient niet alleen de onderzoeksactiviteiten ter hand nemen, maar ook het bedrijf compleet reorganiseren. ADRON beschikt over de technische know how, maar er ontbreekt wel een professionele veredelaar. Volgens Bramahdew Rampedarath zou president Chandrikapersad Santokhi de rijstsector een grote dienst bewijzen door straks tijdens zijn officieel bezoek aan Nederland het verzoek te doen een rijstveredelaar aan Suriname beschikbaar te stellen. De Landbouw Universiteit te Wageningen beschikt genoeg over zulke deskundigen. 

De VPP-voorzitter pleit ook ervoor, dat de zogeheten levy die bij rijstexporten wordt geheven daadwerkelijk naar de rijstsector wordt gekanaliseerd ten behoeve van rijstonderzoek. Rampedarath bevestigt, dat zeker de helft van de rijstarealen in Nickerie de afgelopen drie tot vier seizoenen met zaaizaad uit Guyana is beplant doch vindt dit absoluut geen goede ontwikkeling. De eigen Surinaamse rijstrassen zijn teelttechnisch van veel betere kwaliteit. Ook de kookkwaliteiten en de smaak van Surinaamse rijst is veel beter. Bij een juiste begeleiding van de boeren bij het telen, levert het Surinaamse zaaizaad minstens dezelfde opbrengsen per hectare. Vandaar dat de VPP ervoor pleit, dat de regering de hoogste prioriteit geeft om de ADRON weer nieuw leven in te blazen.  

“Landverraad”

De bekende Nickeriaanse padiproducent tevens rijstverwerker en oud-parlementariër Liakat Mahawatkhan bevestigt hetgeen de VPP-voorzitter zegt met betrekking tot de kwaliteiten van het Guyanese zaaizaad en de problemen die het op den duur Suriname kan bezorgen op de afzetmarkt. Volgens hem zijn er thans twee rijstlijnen van de ADRON, te weten # 125 en # 130 die het goed doen. Een deel van zijn areaal gebruikt hij om zaaizaad van deze twee lijnen te produceren, die hij aan grote rijstverbouwers in Nickerie doorverkoopt. En deze lijnen doen het goed, ook voor de export. Mahawatkhan zegt, dat president Santokhi een probleem heeft aangekaart over de slechte kwaliteit bij export, maar noemt geen naam en toenaam.

“Laat hij zeggen wie die rijstverwerker/exporteur is die bij hem is komen klagen over afgekeurde Surinaamse exportrijst”, zegt Mahawatkhan. Volgens hem weet de president niet waarover hij praat en de LVV-minister durft hem ook niet terecht te wijzen. De president benoemt slecht één vaag geval van slechte rijstexport en gebruikt dat als rechtvaardiging om zaaizaad uit Guyana te laten importeren. Het lijkt erop, dat de president meer oog heeft voor de belangen van Guyana, dan voor de belangen van de Surinaamse rijstsector en die van de boeren. “De president moet weten dat de echte Nickeriaanse rijstboer de import van zaaizaad uit Guyana als landverraad ervaart”, aldus de padiproducdent tevens rijstverwerker Liakat Mahawakhan.

Volgens de wettelijke regelingen is het verboden zaaizaad van buiten Suriname het land in te brengen. In de afgelopen drie tot vier seizoenen is het binnensmokkelen van zaaizaad uit Guyana oogluikend gedoogd. LVV-minister Pramanand Sewdien heeft vorige week in het parlement gezegd, dat hij per geval toestemming zal verlenen om zaaizaad uit het buurland te importeren.

SS   

error: Kopiëren mag niet!