Hervatting nieuwe financieringsaanvragen voor studieleningen

De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) – in de hoedanigheid van Beheerder van het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) – heeft zaterdag 28 augustus bekendgemaakt, dat na vele inspanningen vanuit de regering en de NOB, er middelen zijn vrijgemaakt ten behoeve van het FSS.

Hierdoor is de NOB weer in staat om uit dit fonds nieuwe studieleningen te verstrekken aan studenten van het universitair en hoger beroepsonderwijs. 

Met ingang van 1 september worden studenten in de gelegenheid gesteld om een aanvraag voor studielening in te dienen bij het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) voor het collegejaar 2021-2022.

Studenten kunnen hun aanvraag voor studiefinanciering indienen bij de NOB. Voor meer informatie kan men terecht op de website: www.fss.nobsuriname.sr. 

Voor vragen kan een e-mail gestuurd worden naar [email protected] of [email protected]

error: Kopiëren mag niet!