“Onderhoud medische apparatuur ziekenhuizen zeer belangrijk en moet meer aandacht krijgen’


Het is algemeen bekend dat de ziekenhuizen in het land gebukt gaan onder aanhoudende financiële problemen, de algehele financieel-economische situatie van het land en uiteraard de gevolgen van de Covid-pandemie voor het verzorgend personeel. Wat ook algemeen bekend is, is dat personeel veelal werkt met zeer geavanceerde technologische apparatuur. Apparatuur die gevoelig kan zijn voor allerlei invloeden van buitenaf en daardoor defect kan raken met alle gevolgen vandien voor het personeel en zeker ook voor patiënten. Maar, wat doen ziekenhuizen wanneer essentiële apparatuur defect raakt?

Manodj Hindori, directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis, zegt in een uitgebreide reactie tegen de redactie van Dagblad Suriname, dat iedereen ziekenhuizen ‘steeds meer geavanceerde apparatuur in huis halen’. ‘Dit is op zich een goede ontwikkeling, maar dit vraagt ook om een goede aanpak van het onderhoud, dat ook steeds complexer wordt.

De ziekenhuizen gaan steeds meer over tot het opzetten van een afdeling of subafdeling medische technologie. Deze afdelingen zijn de eerste aangewezenen voor onderhoud en storingen. Verder is er een aantal bedrijven in Suriname dat gespecialiseerd is in levering, installatie en onderhoud van medische apparatuur. Het technisch personeel van deze bedrijven is meestal getraind door de buitenlandse leverancier of fabrikant. Deze bedrijven hebben vaak onderhoudscontracten met de ziekenhuizen. Over het algemeen kunnen ze goed inspelen op storingen.”

‘Onderhoud van medische apparatuur moet meer aandacht krijgen’

Tenslotte zijn er, aldus Hindori, ook servicecontracten met buitenlandse bedrijven, het gaat dan om hoog specialistische kennis. “Het is voor deze buitenlandse bedrijven niet praktisch om voor spoedreparaties te moeten afreizen naar Suriname, want vanwege Covid-19 zijn er allerlei reisbeperkingen. Meestal werken ze samen met lokale technici, die aan de eerste troubleshooting kunnen doen, zodat het probleem snel geïdentificeerd kan worden en het defecte onderdeel snel kan worden opgestuurd.”

“Het onderhoud van medische apparatuur wordt steeds geavanceerder en duurder. En dan beginnen soms financiële beperkingen de ziekenhuizen parten te spelen, waardoor het onderhoud niet optimaal kan geschieden. Al met al is goed onderhoud van medische apparatuur ontzettend belangrijk en moet meer aandacht krijgen.”

‘Een in-huis medisch technisch team dat defecte apparatuur kan repareren’

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft voor storingen van medische apparatuur een “in-huis medisch technisch team dat defecte apparatuur voor een groot deel zelfstandig kan reageren”. Dat zegt directrice Claudia Marica-Redan tegen de redactie van Dagblad Suriname.

Reisrestricties vanwege Covid kunnen voor enige vertraging zorgen

“Voor de geavanceerde apparatuur, zoals de beeldvormingsapparatuur van de Radiologie-afdeling en beademingsapparaten van de Intensive Care Unit, hebben de verschillende fabrikanten, technische werkarmen aanwezig in Suriname die dan ingeschakeld worden voor de gecompliceerde storingen op de apparatuur. Voor een aantal medische apparaten is inderdaad hulp uit het buitenland nodig. Vanwege de reisrestricties zijn een aantal onderhoudsmomenten door de buitenlandse technici uitgesteld en heeft onze in-huis medisch technische dienst via de mail of telefonisch de begeleiding gehad voor het repareren van defecten. De onderhoudsbezoeken naar Suriname beginnen langzaam weer op gang te komen, gezien het vliegen naar Suriname weer mogelijk is, natuurlijk met inachtneming van alle maatregelen zoals opgesomd in het protocol voor Bijzondere Reizigers. Indien het apparaat lokaal niet gerepareerd kan worden, dan wordt het apparaat opgestuurd naar de fabrikant voor reparatie.”

PK

error: Kopiëren mag niet!