Historica verbaasd over curriculum lagere school

Historica Mildred Caprino verbaasd zich over het aangeboden verouderd geschiedenis curriculum voor de lagere school. Zij merkt op, dat met veel fanfare bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is aangekondigd, bij monde van minister Marie Levens, dat het lesmateriaal voor de GLO is gedigitaliseerd.

“Opmerkzame personen onderzoeken welk curriculum dit betreft. Tot mijn verbazing gaat het om een verouderd curriculum. Het gaat om een curriculum van het jaar 2000”, zegt de historica. “Het curriculum is nog ouder want het betreft een herdruk en er staat nog vermeld ‘onderwijs en volksontwikkeling’ als rechtmatige uitgever.”

Volgens Caprino gaat het daarmee om curriculum welke is ontwikkeld in de jaren tachtig en in het jaar 2000 is herdrukt. Caprino meldt verder dat de herdrukken nooit zijn voorzien van een toevoeging. “Het is het ministerie onwaardig om dit aan het jonge volk van Suriname aan te bieden”, stelt zij.

Caprino vraagt of er in de afgelopen 40 jaren niets is veranderd in Suriname. “Zijn er geen nieuwe visies of ander vakjargon bijgekomen?”, is haar retorische vraag.

De historica maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en vraagt zich af of er hierover is gebrainstormd. Ook wordt over zesde klassers gezegd, dat men door moet gaan met waar men gebleven is. “Hoe moet men beginnen met waar men gebleven is?”

Zij zegt te begrijpen dat je niet het curriculum van elk leerjaar kan veranderen. “Want dat is een kostbare zaak, maar welke verantwoording legt het ministerie af aan haar achterban?”

Caprino benadrukt, dat zij haar verbazing op persoonlijke titel uitspreekt. 

RB

error: Kopiëren mag niet!