NPS-Assembleelid Etnel: “Wij zijn deel van de coalitie of zijn het niet!”

Het NPS-Assembleelid Patricia Etnel heeft het zich erg aangetrokken, de opmerkingen van coalitie fractieleider Asiskumar Gajadien dinsdag gedaan tijdens de openbare vergadering van de Assemblee in de richting van haar partijgenoot Ivanildo Plein.  Gajadien wees na de spreekbeurt van Ivanildo Plein bij een punt van orde zijn fractiegenoot erop dat diens toebedeelde spreektijd nagenoeg verbruikt was.

De debatten handelde over het vraagstuk van conversie. Plein, die inhoudelijk een zakelijk betoog hield, plaatste enkele kritische kanttekeningen bij dit vraagstuk en het desbetreffend initiatief wetsvoorstel. Als initiatiefnemer van het wetsvoorstel voelde Gajadien zich kennelijk tegen de schenen geschopt en vond het nodig bij een punt van orde de opmerking te maken over de spreektijd. 

Etnel heeft zich het punt van orde en de opmerking van Gajadien erg aangetrokken. In niet mis te verstane bewoordingen wees ze erop dat voor een zo’n belangrijk onderwerp als grondconversie de NPS als deel van de coalitie alle ruimte dient te krijgen om zijn mening en standpunten kenbaar te maken.

“Indien de coalitieleider iets aan te merken heeft over de spreektijd, dan zou hij dat binnenskamers moeten doen en niet middels een punt van orde. Wij van de NPS maken deel uit van de coalitie en als zaken het wetsontwerp rakende ter discussie gesteld moeten worden, dienen wij ook de tijd daarvoor te krijgen. Wij zijn deel van de coalitie of wij zijn het niet. Laat dat duidelijk zijn!”, aldus Etnel.

SS 

error: Kopiëren mag niet!