Discussie weer opgelaaid – Grote belangen op het spel bij grondconversie

De discussie rond grondconversie is weer opgelaaid. Tijdens de debatten dinsdag in de Nationale Assemblee blijkt tussen de regels door van de betogen van Assembleeleden, dat er grote belangen spelen dan slechts wat formeel wordt aangevoerd als argumenten voor enkele wijzigingen van de zogeheten Zegelwet en het Decreet Uitgifte Domeingrond.

Bij de wijziging van de Zegelwet gaat het erom, dat de overdrachtskosten van percelen binnen de familie (familieoverdrachten) aanzienlijk verlaagd worden. De wijziging van het Decreet Uitgifte Domeingrond is bedoeld om de wijze van indiening en behandeling van aanvragen  voor overdracht in eigendom te versoepelen en overzichtelijker te maken.

“De zeer omslachtige procedure van behandeling van aanvraag voor overdracht in eigendom is een van de vele oorzaken geweest van het falen van de conversie”, zo staat in de Memorie van Toelichting van het betreffend wetsvoorstel. De wetswijzigingen zijn initiatiefvoorstellen ingediend door Asiskumar Gajadien (VHP) en Dinotha Vorswijk (ABOP), intussen minister van Grondbeleid en Bosbeheer. Grondconversie is het Herstelplan ook genoemd als een van de maatregelen om de inkomsten van de staat te verhogen.

Voorstel Jogi grondroof

Mahinder Jogi (VHP), die voorzitter is van de Commissie van Rapporteurs, heeft zich felle kritiek op de hals gehaald met zijn voorstel om de conversieprijs op SRD 20.000 per hectare te stellen. Zijn voorstel om tot 25 hectarein grondhuur of erfpacht te mogen omzetten in eigendom is vooral bij de oppositie met een zeker mate van ongeloof ontvangen. Hiermee is de ondertoon van het debat in het parlement over grondconversie ook gezet. De algemene ondertoon tijdens de debatten dinsdag was dat ervoor gewaakt dient te worden dat bepaalde groepen van personen die over grote lappen grond beschikken enorme voordelen zullen halen uit de conversie. Het land zou ook in handen komen te liggen van enkele grootgrondbezitters en buitenlanders.

De redenering van Jogi komt erop neer, dat indien 200.000 hectare wordt omgezet in eigendom tegen de conversieprijs van SRD 20.000 per hectare, de staat SRD 4 miljard kan binnenhalen. Hij zette dit af tegen de SRD 50 per hectare die thans aan grondhuur wordt betaald en voor 40 jaar geldig is.

Stephen Tsang (NDP) noemt het wetsvoorstel de basis voor grondroof. Volgens hem opent de wetswijziging de mogelijkheid voor elke regering om het voor friends and family makkelijk te maken grond aan te vragen en om te zetten in eigendom. Tsang kan zich absoluut niet vinden in het voorstel van Jogi met betrekking tot het maximaal omzetten van 25 hectare tegen de conversieprijs van SRD 20.000 per hectare Iemand die 150 hectare heeft kan dat in 6 stukken verdelen en overdragen aan vrouw en kinderen. Zeker nu met het voorstel om de Zegelwet te wijzigen waarbij de overdrachtskosten aanzienlijk lager zullen zijn. De parlementariër vroeg zich af wie wij rijk willen maken met deze wet. Indien de staat geld nodig heeft, moet zij de grondhuur verhogen en niet de grond verkopen. Hij waarschuwt ervoor dat het land in handen komt van enkele grootgrondbezitters en buitenlanders. Tsang pleit ervoor dat andere wetgevingsproducten en duidelijke voorwaarden eerst in place moeten zijn bij conversie.

Sociaal rechtvaardig

BEP-fractieleider Ronny Asabina, die ook lid is van de Commissie van Rapporteurs, voerde aan dat conversie geen budgettaire redenen ten grondslag mag hebben. Indien de staat geld nodig heeft zijn er genoeg andere manieren om daaraan te komen. Grondconversie dient vooral sociaal rechtvaardigheid als oogmerk te hebben, en niet om de onrechtvaardigheid in de samenleving te vergroten. Hij kan zich absoluut niet vinden in het voorstel om tot 25 hectare grondhuur om te zetten in eigendom. Asabina haalde uitverkoop van het land aan buitenlanders in de mond. Veel buitenlanders hebben via rechtspersonen zoals stichtingen grond in bezit. Evenals zijn oppositie genoten van de NDP moet het volgens hem bij conversie slechts gaan om bebouwing en bewoning, en maximaal voor een grootte van 1.000 vierkante meter.

Initiatiefnemer voor de wetswijzigingen, Gajadien, voerde aan dat het initiatief is ingegeven  door het maatschappelijk probleem van boedel en de vele moeilijkheden binnen families om grond te verdelen en over te dragen. De hoge overdrachtskosten is er één van. Er moet volgens hem rechtszekerheid worden geboden aan de mensen. Gajadien zegt na de vele op- en aanmerkingen te hebben aangehoord, wijzigingen te zullen aanbrengen in zijn wetsvoorstel. Vandaag, donderdag 26 augustus, worden de debatten in het parlement voortgezet. De regering zal dan aan het woord komen. 

Bij de voortzetting van de debatten vandaag in het parlement zal vooral uitgekeken worden naar wie voor welke belangen gaat. Het belang van de grootgrondbezitters of die van de burger die slechts een stuk perceel nodig heeft voor bebouwing en bewoning.

SS

error: Kopiëren mag niet!