NDP-fractieleider Parmessar: “Grond mag niet verkwanseld worden”

Bij de benadering van het vraagstuk van grondconversie moet voorkomen worden, dat gronden verkwanseld worden aan slechts een kleine groep die over grote lappen grond beschikt en of buitenlanders. Grond is een rijkdom van het land die Surinamers ten goede moet komen en waarmee op verantwoorde manier omgesprongen moet worden. Dit is de lijn, de visie en het principe die de NDP huldigt.

De fractieleider van de partij in de Nationale Assemblee, Rabin Parmessar, benadrukte woensdag 25 augustus in de Assemblee, dat in de jaren ’80 van de vorige eeuw de toenmalige regering langs deze lijnen begonnen is met ordening van de kwestie van grond. Er moet echter nog een aantal zaken in place worden gebracht zoals het bij wet vaststellen van bestemmingsplannen en de Wet Ruimtelijke Ordening. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is thans hiermee bezig. Parmessar vindt het daarom onbegrijpelijk, dat thans vanuit het parlement het initiatief is genomen om het conversie vraagstuk te regelen. De NDP is niet tegen conversie, maar vindt dat eerst de andere wettelijke regelingen in orde gebracht moeten worden.

Eerst Wet Ruimtelijke Ordening

Het ontbreken van de Wet Ruimtelijke Ordening en bestemmingsplannen heeft nu tot gevolg dat steeds schaarser wordende landbouwgronden worden verkaveld voor woningbouw. Nu reeds zijn er situaties aan te wijzen waarbij midden in een landbouwgebied gebouwen verrijzen. Rijstvelden zijn tot woningbouwprojecten verworden, waardoor die bij de minste en geringste regen onder water lopen. Ditzelfde is gebeurd met landbouwgronden in andere districten. Parmessar zegt dat toen hij in 2014 minister van Openbare Werken was hij daarom de voorwaarden voor het verkrijgen van verkavelingsvergunningen heeft aangescherpt.

De wetswijziging voorstellen zoals die nu bij het parlement in behandeling zijn en het voorstel om tot 25 hectare te mogen omzetten in eigendom, vindt de NDP-fractie absoluut geen goede zaak.

“Het is een relatieve goedkope manier om grote lappen grond over te dragen aan vrouw en kinderen, om vervolgens deze om te zetten in eigendom.” Bij conversie zou het volgens de NDP-fractie moeten gaan om maximaal 1000 m3 voor bebouwing en bewoning. Parmessar waarschuwt ook ervoor, dat straks grote delen van het land in handen komen van buitenlanders via rechtspersonen.

De NDP-fractie pleit daarom ervoor, dat in dergelijke gevallen bestuursleden van rechtspersonen ook de Surinaamse nationaliteit moeten bezitten en ingezetene zijn. Een grote zorg voor de NDP is, dat Suriname straks niet meer over goede landbouwgronden gaat beschikken. Tegen de achtergrond van klimaatverandering worden landbouwgronden in de wereld steeds schaarser. De NDP-fractieleider hoopt dat vandaag, donderdag 26 augustus, bij de voortzetting van de debatten over het vraagstuk van conversie alle partijen nuchterheid betrachten en het gezond verstand de boventoon laat voeren. “Laten we kiezen voor wetgeving en beleid die een duurzame toekomst voor het land garanderen”, aldus Parmessar. 

SS

error: Kopiëren mag niet!