LVV tekent overeenkomst met Kustwacht voor gezamenlijk patrouilles

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een overeenkomst ondertekend met de Kustwacht Suriname voor het uitvoeren van gezamenlijke vaarpatrouilles in de strijd tegen Illegale, Ongemelde en Ongereguleerde (IOO) visserij in onze wateren. Hiervoor wordt een bedrag van SRD 2.400.000 ter beschikking gesteld aan de Kustwacht Suriname.

Illegale visserij viert reeds jaren hoogtij in de lokale wateren door gebrek aan controle. Illegale visserij vormt een ernstige bedreiging voor instandhouding van de Surinaamse visbestanden. Door de intense smokkel van vis derft de staat enorme inkomsten. Tevens vormt illegale visserij een gevaar voor de veiligheid van de legale vissers, die eveneens sterk benadeeld worden door oneerlijke concurrentie.

Er zullen wekelijks gezamenlijke vaarpatrouilles uitgevoerd worden door de verschillende controlerende autoriteiten onder coördinatie van de Kustwacht Suriname. De overige controlerende autoriteiten, met name de Marine en de Maritieme Politie, bieden hun ondersteuning middels terbeschikkingstelling van manschappen en materieel.

De effectieve aanpak van illegale visserij moet resulteren in het verlagen van de grote druk die wordt uitgeoefend op Surinaamse visserijbronnen en verhoging van de aanvoer van vis in Suriname. Dit zal mogelijkheden creëren voor investeringen in de visverwerking met als gevolg meer werkgelegenheid, verhoging export en meer deviezeninkomsten.

Gezien de bedreigingen welke IOO visserij vormt, is het noodzakelijk dat de controle patrouilles structureel plaatsvinden, echter is daaraan een hoog prijskaartje gekoppeld. Voor de continuering en optimalisering van de controle op het water is het van eminent belang dat hiervoor de nodige financiële middelen worden vrijgemaakt.

LVV-minister Parmanand Sewdien geeft aan, dat een effectievere aanpak van de illegale visserij prioriteit is binnen het visserijbeleid van het ministerie en dat dit initiatief een grote stap is ter garandering van duurzaam beheer van de visbestanden van Suriname.

error: Kopiëren mag niet!