Kwakzalvers

Een gewezen directeur van de Dr. Jules Sedney Haven (Nieuwe Haven): “We worden gezien als de meest betrouwbare, efficiënte en snelste haven. Nergens anders worden schepen zo snel geladen en gelost als in Suriname. Onze standaarden voor veiligheid, beveiliging en gezondheid van onze werknemers zijn hoog. Niet zo lang geleden werd het door de Caribische Scheepvaart Associatie tot tweemaal toe uitgeroepen tot beste haven in de regio.”

Betreurenswaardig

“Suriname kent enorme gaten in haar infrastructuur. Wegen, voetpaden, wielerpaden en trottoirs van Paramaribo en daarbuiten zijn afkeurenswaardig. De oorzaak hiervan is niet alleen gebrek aan geld. Gebrekkig onderhoud eist een hoge tol”, is de mening van vrijwel iedereen die om een mening werd gevraagd over de kapotgereden trottoirbanden, voet- en wielerpad aan de Van ‘t Hogerhuysstraat in de omgeving van de haven. 

Havenbeheer niet schuldvrij

“De schade aan de weg, het voetpad en wielerpad is te wijten aan het zwaar materieel, vrachtwagens, trekkers en voertuigen die de haven bezoeken en verkeerd parkeren in de omgeving. Hoewel er sprake is van overtreding van de verkeersregels wordt hiertegen niet opgetreden door de overheid, de politie en andere instanties treden niet op. De havenautoriteiten wassen hun handen schoon met het bekende a no mi. Het kan de Assembleeleden, districtsraadsleden, ressortraadsleden ook geen zier schelen. De exploitatie van de Nieuwe Haven kan verantwoordelijker.”

Niet alles wat blinkt is goud

“De Dr. Jules Sedney Haven wordt beschouwd als een groot succes, maar niet alles wat blinkt is goud. Er is sprake van wanbeleid. De entrepreneurs en andere elite op het havencomplex bekommeren zich niet om wat buiten hun muren gebeurd. Het deert niet, dat hun stoep er betreurenswaardig uitziet. De infrastructuur in en rond de haven dient te worden beheerd volgens corporate maatstaven.”

Verspilling

“Ondoelmatigheid en verspilling zorgen voor enorme kostenposten. Dit komt niet alleen vanwege de politiek en het bureaucratisch beleid. Bij een goed samenspel tussen de publieke en de private sector kan op het gebied van de infrastructuur veel geld bespaard worden ten behoeve van economische ontwikkeling. Het is noodzakelijk om de infrastructuur te consolideren, te verbeteren en te moderniseren en daarmee te blijven groeien.”

Investering in infrastructuur

“Het beleid van de havenbeheerders is zoals zij dat zelf zeggen gericht op het verhogen van efficiëntie van havenoperaties, diversificatie van inkomstenbronnen middels investeringen in infrastructuur gericht op economische activiteiten, een verbeterde interne organisatie, onderhoud van bestaande infrastructuur en optimaliseren van de veiligheid.”

HD

error: Kopiëren mag niet!