Verhoging gemeberproductie Marowijne

Gemberteelt zal in het district Marowijne naar een hoger peil worden getild. Voor een groep geïdentificeerde gemberboeren zullen nog dit jaar trainingen voor het verbouwen van gember worden verzorgd. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft tijdens de Raad van Ministers vergadering van 11 augustus goedkeuring gegeven aan dit voorstel, zo meldt zijn Directoraat Volkscommunicatie dinsdagavond 24 augustus. 

Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland, een werkarm van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, heeft volgens minister Gracia Emanuel als hoofdtaak het ondersteunen van agrarische activiteiten in het binnenland door middel van het ontwikkelen van projecten die noodzakelijk worden geacht voor het systematisch verbeteren van teeltmethode en capaciteit versterken.

In het kader van capaciteitsversterking en verhoogde gemberproductie zijn tijdens zogenoemde veldoriëntaties potentiele gemberboeren geïdentificeerd. Die boeren zullen getraind worden in Good Agriculture Practice (GAP) ter verhoging van de productie, waarbij kwaliteit en continuïteit ook zal worden meegenomen. Ook de verwerkers van gember zullen worden getraind in foodprocessing, foodtechnology en hygiëne.

error: Kopiëren mag niet!