Werkgroep Ontwikkeling Districtstoerisme Nickerie voert eerste overleg

Nadat de werkgroep Ontwikkeling van Districtstoerisme in Nickerie is geïnstalleerd, heeft zij dinsdag 24 augustus in het districtscommissariaat haar eerste officiële overleg gehad met de districtscommissaris van Nickerie, Senrita Gobardhan, de waarnemend directeur van het directoraat Toerisme Rabin Boeddha, Stanley Dijksteel adviseur van de president en presidentieel adviseur Toerisme dhr. E. van Leeuwen. Daarbij werd alle betrokkenen het integraal plan met betrekking tot de toerismebranche voorgehouden en een beroep op hen is gedaan om het toerisme van het district te promoten, zo meldt de Communicatie Dienst Suriname. 

De werkgroep is in het leven geroepen om de bewustwording van toerisme in al haar facetten te laten groeien en om het district een aparte ‘brand’ te geven. Het doel is gericht op het inventariseren, duurzaam ontwikkelen, promoten en monitoren van toerisme in het district, waarbij wordt zorggedragen voor kwalitatief goede toerismeproducten en -diensten.

Verder moet de inzet van de werkgroep ertoe bijdragen, dat het bezoekersaantal vergroot wordt en het bevorderen van een grotere economische bijdrage aan het welzijn en de kwaliteit van het leven van de Surinaamse gemeenschap in z’n algemeenheid en dat van de lokale gemeenschappen in het bijzonder. 

Toerisme-directeur Bhoedda gaf aan, dat het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) bezig is een integraal netwerk voor de toerismesector op te zetten met het oog op betere promotie van toerismeproducten. 

In alle districten zullen werkgroepen geïnstalleerd worden om een inventarisatie te maken van alle toeristische activiteiten die aanwezig zijn in de districten, promotie en het in kaart brengen van toerisme gerelateerde projecten. Daarnaast worden potentiële investeerders geïnventariseerd en adviezen gegeven ter verbetering van het gevoerde toerismebeleid. Dit alles moet ervoor zorgen, dat de Surinaamse producten op de toerismemarkt verkocht kunnen worden en voordelen opleveren voor het land, maar meer nog voor de districten.

“We hebben een bepaald traject uitgezet en voor begin december willen we in zeven districten de toerisme werkgroepen al geïnstalleerd hebben, waarbij ook duidelijke werkafspraken zijn gemaakt”, zegt Boeddha. De installatie van de werkgroepen is de derde stap in het traject om het zogenoemd public private partnership gestalte te geven. 

De plannen zijn met alle districtscommissarissen besproken en vanuit TCT worden gesprekken gevoerd met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de directeur Cultuur en met de minister en de directeur van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Verder ook met de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Zij allen zullen zitting hebben in de werkgroepen.  De verwachting is om meer bekendheid, meer bezoekers, meer inkomsten en met de decentralisatie gedachte samen met de private sector meer middelen te genereren voor de districtskas. 

Gobardhan riep alle betrokkenen op om het eigen belang niet te laten prevaleren boven het districtsbelang. Het gaat volgens haar erom Nickerie dusdanig op de wereldkaart te plaatsen dat het een lust is om naar Nickerie te gaan. “Het district moet er wat aan verdienen, het moet niet zo zijn dat toeristen naar het district gaan en het district daar geen voordelen aan heeft. Houdt de doelen in de gaten.”

error: Kopiëren mag niet!