Robby Makka: “Het diasporaverhaal is geen onzin”

Het diasporaverhaal is geen onzin, nog minder warhoofdig. Dit zegt Robby Makka, bestuursvoorzitter van het Diaspora-Fonds en -Kapitaal in gesprek met Dagblad Suriname.  Makka reageert hiermee op een artikel in de rubriek Vrije Tribune van deze krant van 22 juli met als titel “Diasporafonds, diasporakapitaal, dat is onzin”. Daarin wordt betoogd, dat het diasporaverhaal van de VHP niet klopt, dat wanneer men praat over diaspora men doelt op hindoestanen en dat mensen hun zuurverdiende geld niet in Suriname gaan investeren, omdat er geen garanties zijn dat men hun geld terugkrijgt. Verwezen wordt naar een recent voorbeeld uit de praktijk inzake kasreserves waaraan de vorige regering is gekomen. Suriname is instabiel en onbetrouwbaar, kan haar leningen niet eens aflossen. Daarom zullen mensen niet geneigd zijn hun geld in Suriname te investeren. Met betrekking tot fresh capital wordt aangevoerd dat voor 80 tot 90% de kans bestaat dat het om zwart geld gaat, en dat betekent money laundering ofwel witwassen.. 

Macro niveau 

Makka zegt, dat we het normaal vinden wanneer familierelaties in het buitenland een reikende hand bieden op micro niveau in de vorm van geschenkzendingen en geldovermakingen. Wanneer we deze hulp trekken naar meso niveau, zien we de feitelijke cijfers van hulp van de diaspora die in de Surinaamse economie wordt geïnvesteerd. Onder andere de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die een uitkeringsinstantie is in Nederland, laat zien dat in 2020 ongeveer 30,5 miljoen euro in Suriname is uitgekeerd aan oudedagsvoorziening (AOW), Kinderbijslag, remigratie- en nabestaandenuitkering. Dit is een stijging van de Nederlandse uitkeringen vergeleken met 2013 toen het bedrag nog op 18 miljoen euro lag.

Robby Makka verwijst voorts naar een ander aspect, namelijk de immateriële bijdrage van de diaspora aan Suriname en Surinamers, de bijdrage van personen die jaar in jaar uit zich inzetten voor goede doelen. Waarom vinden we de hulp uit de diaspora op micro en meso niveau normaal, maar wanneer het aankomt op macro niveau, diezelfde diaspora behoort tot een sprookje?, vraagt Makka zich af.

De tot voor kort in Suriname onbekende term fresh capital heeft gezorgd voor uiteenlopende insinuaties, zoals het witwassen van gelden van malafide investeerders. Makka verduidelijkt wat fresh capital is. Het is vrijliggend geld van een particulier, waarvan de herkomst kan worden aangetoond en inzetbaar is als durfkapitaal bij de financiering van projecten. Net zoals het beleggen c.q. kopen van aandelen bij een goedlopend bedrijf. Met fresh capital uit de eigen portemonnee wordt geïnvesteerd in kopen van aandelen. Tegenwoordig is in Nederland het beleggen als zelfs mogelijk voor een paar tientjes per maand.

Fresh capital

Fresh capital in de Surinaamse context is het investeren in projecten die zorgen voor rendement. Of het nu gaat om het kopen van aandelen bij Staatsolie, het opzetten van een geavanceerd mijnbouw-laboratorium of het opzetten van een grote industrie met werkgelegenheid, dat zijn slechts enkele voorbeelden. Van fresh capital is volgens Makka op micro niveau dus reeds sprake.

Het ligt echter in de bedoeling om dat geïnstitutionaliseerd te doen, volgens juridische normen die in Nederland gelden. Het oprichten van een dergelijke entiteit in Nederland is voor iedereen mogelijk, mits aan de voorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft, wordt voldaan.

Op de opmerking of de kritiek dat het diasporaverhaal van de VHP niet klopt, zegt Makka dat het diasporaverhaal van de VHP wel klopt. Hij verwijst naar de verslagen van de betreffende diaspora conferentie, het verslag vision 2030, en het VHP verkiezingsprogramma. Met betrekking tot studies waarnaar hij eerder heeft verwezen zonder die te benoemen somde hij onder meer op het Presidentieel Rapport Diaspora Fonds en Kapitaal van januari 2021, The Caribbean Diaspora, Ruel Johnson, augustus 2013, De rol van de Surinaamse diaspora voor de ontwikkeling, Adjai Naipal, februari 2015, Diaspora diplomatie ter ontwikkeling van de Surinaamse economie, Cassandra Amstelveen, december 2018.  

Makka zegt geen moeite te hebben met kritiek, zeker niet als het inhoudelijke issues betreft, doch vindt dat men daar open voor uit moet komen door zijn of haar naam onder het artikel moet plaatsen.

SS

error: Kopiëren mag niet!