De magische driehoek

Vanwege Covid-19 zijn duizenden leerlingen en studenten het lopend schooljaar en daarvoor afwezig op school. Nu de schooldeuren vanwege de afsluiting van het schooljaar 2020-2021 op een kier zijn gezet, werd er met leerkrachten ouders en schoolgaanden gesproken over deze vorm van schoolhervatting en belemmeringen die overwonnen moeten worden. De te verdedigen, te bewijzen stellingen die aangehaald werden zijn verschillend en talrijk.

Moeilijke weg naar school

Leerkracht: “Ik kan niet met zekerheid aangeven hoeveel of welk percentage van de leerlingen de gang naar school weer heeft opgepakt. Zover ik weet en uitgaande van de bezetting van mijn klas, kan ik peilen, dat kinderen, leerlingen en studenten en ook leerkrachten, moeite hebben met het terugvinden van de weg naar school.”

Ervaringsleer

Van andere zijde werd gehoord: “Er is sprake van chronische afwezigheid. De pandemie en andere problemen zorgden ervoor dat kinderen enorme lestijd misten. Deze toestand baart zorgen. Uit ervaring weet ik, dat het risico groot is dat schoolgaanden die de school enige tijd ontlopen, vroege schoolverlaters worden. De afwezigheid op dit moment van leerlingen in mijn klas doet mij huiveren. Het geeft grond aan dit wetenschappelijk vastgesteld standpunt.”

De sluier

De mening van mevrouw Margo Kramp (zie foto), trainer ouder-kind en leerkracht die actief is binnen het regulier onderwijs en daarbuiten luidt: “Ik kan mij terugvinden in al hetgeen is aangehaald maar dat is slechts een tipje van de sluier.”

Toekomst in gevaar

“De gevolgen zullen levenslang worden gevoeld. Uitvallen kan grote gevolgen hebben voor de toekomst, de volwassenheid en de ontwikkeling van Suriname. De gevolgen van chronisch schoolverzuim werkt levenslang door. Onderwijs in de districten is er erger aan toe dan in de stad. Er kunnen geen betrouwbare gegevens worden verstrekt over welke studenten verstoken zijn van onderwijs, waardoor maatregelen om de achteruit tegen te gaan niet goed doordacht kunnen worden uitgevoerd.”

Administratieve zwakte 

“Het is van belang, dat het ministerie van Onderwijs leerkrachten, leerlingen, studenten ouders en de samenleving meer dan ooit betrokken raken in formeel onderwijs voordat deze betrouwbare methode helemaal wordt ondermijnd. Hoeveel duizend kinderen worden de dupe? Niemand die dat met zekerheid kan vaststellen. Suriname is administratief bijzonder zwak ingericht.”

Dezelfde kant opkijken

“Kinderen voelen de onderhuidse spanningen in de samenleving. De neuzen van onderwijsautoriteiten en onderwijsinstellingen kijken niet dezelfde kant op. Er worden vanwege het overall financieel tekort politieke oplossingen gezocht voor het probleem, maar dat werkt niet. Uitgangspunten die maar niet waar worden gemaakt omvatten de magische driehoek, het contact tussen kind, ouder en leerkracht. De magische driehoek tussen kind, ouder en docent is van wezenlijk belang voor de maatschappij. Maar het overgrote deel van ouders hebben het bijna afgelopen schooljaar nooit persoonlijk contact gehad met de school.”

Wie is de hoofdschuldige?

“Niemand in Suriname is de enige schuldige aan de dingen die niet goed lopen. Wel zijn burgers en ingezeten met z’n allen verantwoordelijk voor de gang van zaken. Iedereen die zonder zonde is mag de eerste steen werpen.”

Academisch succes in gevaar

“Ouders, met een hoger inkomen kunnen zich enigszins aanpassen aan de noodsituatie. Ze hebben het moeilijk, maar komen er beter vanaf. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en het binnenland hebben het extreem moeilijk. Door tijd plaats en omstandigheden hadden categorie  de neiging om academisch ondermaats te presteren in vergelijking met hun leeftijdsgenoten in zogenaamde hogere klassen en in de kuststrook. Door het missen van school, zakken alle categorieën verder af.”

HD

error: Kopiëren mag niet!