Sharman (VHP): ‘Sociaal vangnet moet beter uitgevoerd worden’

Tsang, NDP: ‘Als lonen en salarissen niet zijn aangepast dan komen mensen niet uit, dat is een simpel feit’

De meest recente prijsverhogingen van onder andere benzine en bustarieven waren de druppels die de emmer heeft doen overlopen van veel burgers. Het leidde meteen tot een eerste geplande protestactie op maandag 16 augustus. De avond tevoren maakte de regering echter bekend dat zou worden opgetreden tegen ordeverstoorders. De toon was gezet. De geplande demonstratie ging niet door – er was geen vergunning aangevraagd -, de politie had toegangswegen naar het Onafhankelijkheidsplein afgezet en organisator Stephano Biervliet moest het, omring door tientallen demonstranten, doen met een praatje bij de Nationale Assemblee met parlementsvoorzitter Marinus Bee. Inmiddels heeft de activist alweer een protestactie aangekondigd.

Maar, gaan dit soort demonstraties wel vruchten afwerpen? Gaat de regering serieus luisteren naar de noden van het volk? Ja, er zijn koopkracht versterkende maatregelen per september aangekondigd door minister Arman Achaibersing van Financiën en Planning, maar wanneer prijzen van allerlei producten en diensten maar blijven stijgen dan stellen zogenoemde koopkracht versterkende maatregelen feitelijk niets voor. De portemonnee van de doorsnee burger gaat daar niets van merken. De bodem blijft in zicht, al in de eerste week van een maand.

Wat moet de regering doen om het leed van burgers in alle opzichten te verzachten?

‘Loonronde dan wel belastingvermindering overwegen’

Het VHP-Assembleelid Dew Sharman zegt in een reactie tegen de redactie van Dagblad Suriname dat het sociaal vangnet beter uitgevoerd moet worden, ‘zodat de kwetsbare groepen de pijn minder voelen’. ‘Een loonronde dan wel belastingvermindering overwegen om het besteedbaar inkomen te verruimen. De Covid-ondersteuning goed structureren en op tijd uitkeren en de productie stimuleren, zodat job opportunities ontstaan.’ Tot slot zegt hij te hopen, dat de Covid-situatie snel onder controle is, ‘zodat burgers meer kunnen ondernemen’.

‘Als lonen en salarissen niet zijn aangepast dan komen mensen niet uit, dat is een simpel feit’

Volgens NDP-Assembleelid Stephen Tsang, in gesprek met Dagblad Suriname, ligt de prioriteit van de regering echter niet bij het volk.

‘Het grote probleem in de gemeenschap is, dat er vier keer is gedevalueerd en daarmee de prijzen de lucht in zijn geschoten. Ondanks dat de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie had gezegd dat er geen prijsverhogingen zouden komen, ondanks de vliegende brigade, ondanks dat de president steeds heeft aangekondigd dat de prijzen omlaag zouden gaan. We zijn nou eenmaal een importland en dat maakt dat de meeste prijzen zullen stijgen met de koers. Als de lonen en salarissen niet zijn aangepast dan komen de mensen niet uit, dat is een simpel feit.’

‘Wanneer je als regering devalueert dan haal je meer SRD’s uit de olie- en goudinkomsten. Er is het afgelopen jaar niet meer olie en goud geproduceerd. De grondstoffenprijzen zijn weliswaar omhoog gegaan, maar dat is marginaal. Door te devalueren van SRD 7,52 naar SRD 21,50, dan krijg je bijkans drie keer SRD’s zoveel uit de US-dollars van de olie- en goudexporten. Het is dan leuk om te zeggen dat je de lonen en salarissen zelf kunt betalen en dat je 1.5 miljard surplus hebt overgehouden, maar daar heeft het volk niks aan.’

‘Lonen en salarissen aanpassen aan devaluaties, dat is in feite het probleem’

Op de vraag wat de regering zou moeten doen om het leed van burgers te verzachten, antwoordt Tsang: ‘Ik denk dat ze de lonen en salarissen moeten aanpassen aan de devaluaties, want dat is in feite het probleem. Het kan blijkbaar wel, want de lonen en salarissen van de rechterlijke macht worden fors verhoogd, met terugwerkende kracht. Ik gun het de rechterlijke macht van harte, want een ieder heeft het moeilijk, maar laten we eerlijk wezen, dat is niet de groep die het het hardst nodig heeft op dit moment. Ik vraag me af waar de prioriteit van deze regering is. In ieder geval niet bij het volk. Daar zijn de aanpassingen op de salarissen het hardst nodig nu. Ook dient ze zo spoedig mogelijk het minimumloon aan te passen aan de devaluaties voor degenen die niet in overheidsdienst zijn. Dat is op z’n minst eerlijk naar het volk toe die ze daar heeft gezet.’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: