Resultaten schieten nog tekort

Actievoeren is een grondrecht. Wel moeten we rekening houden met de gezondheidsfactoren tijdens de huidige pandemie waar het Covid-19 virus een factor van betekenis is.

De onvrede van burgers is naar de mening van Antoon Karg, jurist en tevens hoofdbestuurslid van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), vooral te wijten aan het feit, dat er tijdens de verkiezingscampagne zwaar is ingezet op het beschikbaar zijn diasporakapitaal. Ook was er een stabilisatie en een urgentiefase aangegeven. De urgentiefase is voorbij en de stabilisatiefase is aangebroken. Het belangrijke verschil ligt in welke zaken in de verkiezingscampagne en in het opbouwprogramma zijn gepresenteerd ten opzichte van de maatregelen en wat men in de portemonnee voelt, merkt Karg op.

De genomen maatregelen zijn noodzakelijk geweest en het resultaat van hard werken en overleg met heel veel partijen, merkt hij op. ‘Dat heeft deze regering op het gebied van dialoog beter gedaan dan de vorige, maar tegelijkertijd is de invulling niet geheel geweest wat tijdens de verkiezingen is beloofd.’ Karg stelt, dat anders dan de VHP en de ABOP de NPS en PL duidelijk zijn geweest over de bezuinigingsfase. ‘Mevrouw Etnel heeft met recht in de Assemblee aangegeven wat de kiezer van de NPS mocht verwachten.’

Communicatie

Een veel gehoord argument is dat de communicatie beter moet, maar Karg vraagt zich af wat nog beter moet worden gecommuniceerd, omdat er bijna tweewekelijks persconferenties zijn waarin wordt aangegeven waarom de maatregelen genomen moeten worden. ‘Ik denk dat het veel meer ligt in het bereikte resultaat.’ Met name de uitgaven voor de huishoudens spelen daarbij een rol. Terwijl de macrocijfers worden gepresenteerd is dat voor de cijfers op huishoudelijk niveau nog niet het geval. ‘Het publiceren van deze cijfers zou hard aankomen’, zo meent de jurist. Karg zegt daarom dan ook niet te denken dat de schoen wringt in de communicatie, maar eerder dat de resultaten tekort schieten. ‘Dit beeld wordt ook geschetst in rapportages van de Vereniging van Economisten.’

Campagnes

Meer duidelijkheid in campagnevoering is nodig, waarbij vooraf duidelijk wordt gemaakt dat men uit is op bezuinigingen. Karg noemt naast NPS, PL  ook partijen als PALU, DA’91, STREI, A20 en PRO die dit gedaan hebben in hun campagnevoering. De gang naar het IMF zou tot uiting moeten komen bij de andere partijen die andere vooruitzichten voorhielden. ‘Het beeld dat door de VHP, NDP en ABOP is geschetst is, dat de rekeningen betaald zouden worden.’ Karg pleit daarom voor een voorzichtigere campagnevoering.

Het argument dat men niet kon weten hoe groot de schulden waren tijdens de campagne, is voor de jurist onvoldoende. Hij noemt de eerder aangehaalde partijen die juist aangaven dat de puinhoop groot was. Men heeft desondanks met de officiële overheidscijfers gewerkt en er is geen rekening mee gehouden dat de realiteit vele malen erger zou kunnen zijn. ‘Hierbij opgeteld dat men wist dat er al twee personen van Financiën onderwerp waren van strafrechtelijk onderzoek.’ Waar het optimisme vandaan kwam is voor Karg onduidelijk. ‘Het beeld van de bezuinigingen ontstond pas na juni toen de kiezer al een keus gemaakt had.’

De resultaten van de regering op het punt om valuta binnen te halen noemt Karg redelijk. Er is pragmatisch met banken als crediteur om de tafel gegaan en er is veel inzet geweest. ‘Het moeizame is dat je te maken hebt met buitenlandse partijen en die hebben te maken met compliance regels en accountancyverplichtingen. Dus zelfs als er goodwill bestaat zal deze vertaald moeten worden naar iets dat realistisch is en naar marktwaarde toegekend kan worden’, aldus Karg.

RB  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: