Klooster Coronie nieuw leven inblazen

De rooms katholieke gemeenschap heeft via Charles Chang en andere gelovigen bekend gemaakt, dat monseigneur Karel Choennie zondagmorgen jongstleden met het luiden van de kerkklokken en een kerkdienst, het pastoorschap van Agustinus Sudaryanto als pastoor in Coronie officieel heeft gemaakt.

De priester uit Indonesië wordt hierbij ondersteund door zijn landgenoot, pater Kristoforus Susanto, in de hoedanigheid van kapelaan. De Indonesische priesters zijn belast met de geestelijke zorg in Coronie, Nickerie en Cupido. 

Klooster nieuw leven inblazen 

Bisschop Choennie gaf de gelovigen door, dat de Coroniaanse missie zal worden versterkt met drie nonnen uit Sumatra. Het ligt in de bedoeling om het klooster allernaast de Maria Onbevlekt Ontvangen kerk, nieuw leven in te blazen. Coronie heeft een priester en een aantal nonnen voortgebracht. De geloofsgemeenschap werd door de monseigneur geroemd als belangrijke ondersteunende kracht van de katholieke kerk in Suriname. “Wie priester wilde worden, moest eerst hier komen om ervaring op te doen.”

HD

error: Kopiëren mag niet!