KKF vraagt terugdraaien brandstofprijzen en aanhouden EBS-tarieven

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) dringt erop aan de verhoogde brandstofprijzen terug te draaien en de verhoogde electriciteitstarieven per onmiddellijk aan te houden. In een schrijven aan Assembleevoorzitter Marinus Bee, gedateerd 15 augustus, zegt de bedrijfslevenorganisatie dat verhoging van de dieselpompprijs enorm is en voor het bedrijfsleven absoluut onvriendelijk.

De dieselbrandstof is essentieel voor de instandhouding en voortgang van de nationale productie-, distributie- en transportsector.

Met betrekking tot de doorgevoerde energie tarievenaanpassing zegt KKF, dat ze eerder op meerdere fora kenbaar heeft gemaakt dat de grondslagen hiervan incorrect zijn. Op 13 augustus zijn de eerste verhoogde rekeningen door de EBS aan de verbruikers aangeboden. De pijnlijke gevolgen van de verhoogde stroomtarieven zullen volgens de KKF door de verbruikers als de zoveelste aanslag ervaren op hun besteedbaar inkomen. De sociaal-economische druk om te overleven en de perspectieven om van daaruit te komen, zal verder verslechteren. Ze dringt daarom bij de Assembleevoorzitter erop aan de aangekondigde verhogingen van de stroomtarieven per onmiddellijk aan te houden.

In het schrijven aan Bee wordt opnieuw benadrukt, dat de basis van het tarief voor elektriciteit gebaseerd dient te worden op een kostprijsberekening welke uitgaat van calculaties  gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de productie en levering van elektriciteit.

”Indien de calculatiemodellen als opgemaakt door onze deskundigen worden gevolgd zal de N.V. EBS ruim voldoende winst maken en wel bijkans SRD 747.000.000. Uitgaande van een tarief van SRD 1,00 per kWh en met minder heftige stuwende effecten op prijzen van goederen en dioensten”, aldus staat in het schrijven. De KKF noemt het totaal onbegrijpelijk en een overmaat van ramp, dat per vrijdag 13 augustus de brandstofprijzen wederom zijn verhoogd.

Het schrijven van de KKF wordt ondersteund door 17 bedrijfsleven- en ondernemersorganisaties.

error: Kopiëren mag niet!