AWB/PWO: Wrokomans niet dwingen Covid-prik te nemen

De Algemene Werknemers Bond (AWB) benadrukt, dat vaccinatie tegen Covid-19 in Suriname nog vrijwillig is. Mensen beslissen zelf of ze zich met het vaccin willen laten inspuiten of niet. In artikel 9 van de Grondwet staat: ’Eenieder heeft recht op fysieke, psychische en morele integriteit’. Het verplichten van een vaccinatie is een ongewenste inbreuk op je lichamelijke integriteit van de burgers en de wrokomans, stelt voorzitter Armand Zunder.      

De AWB is een open vakbond waarbij elke werknemer die welk probleem dan ook heeft met een werkgever zich bij mag aansluiten. AWB bestaat sedert 1973 en is aangesloten bij de oudste vakcentrale van Suriname, de Progressieve Werknemers Organisatie. De afgelopen weken hebben zich diverse wrokomans bij de AWB aangemeld, die stellen gedwongen te worden door hun werkgevers om het Covid-19 vaccin bij hun in te laten spuiten. In sommige gevallen volgt er zelfs een ontslagdreiging, meldt de bond. 

De werkgever mag de werknemer niet vragen of een werknemer gevaccineerd is of van plan is dat te doen. De werknemer is niet verplicht daarop te antwoorden. De werkgever kan met een werknemer in gesprek gaan om het belang en de voor- en nadelen van vaccinatie te benadrukken en op de voordelen van vaccinatie te wijzen. Ook kan hij de werknemer doorverwijzen naar betrouwbare informatie over de vaccinatie. Echter, de werkgever mag werkenden op geen enkele manier onder druk zetten; ook niet subtiel met in het vooruitzicht het stellen van beloningen en/of straffen. Een werknemer mag dus ook niet ontslagen worden als hij/zij besluit zich niet te laten vaccineren.     

Uitspraken en maatregelen van overheidswege en de private sector in verband met de dwang tot vaccineren tegen Covid-19, maken inbreuk op de Grondwet en het BUPO-verdrag (VN verdrag inzake Burgerlijke- en Politieke rechten). Artikel 4  van het BUPO-verdrag bepaalt zelfs dat bij een  algemene noodtoestand die een bedreiging vormt voor het bestaan van het volk, de rechten genoemd in lid 2 onaantastbaar zijn. Dus ook al doet zich een crisis voor op het gebied van de openbare gezondheidszorg, kan niemand gedwongen worden, direct of indirect, om zich te laten vaccineren, meent Zunder. Dit kan alleen met een in vrijheid gegeven toestemming van het individu zelf gebeuren.

Elke vorm van dwang om te vaccineren in strijd met de onaantastbare rechten voornoemd, kan gekwalificeerd worden als een schending van mensenrechten. Surinamers dienen het recht op de keus om zich al dan niet te laten vaccineren in deze fase te behouden en daar mag te nimmer aan worden getornd.   

De afgelopen twee weken heeft al een aantal wrokomans, die om uiteenlopende redenen het Covid-19 spuitje nog niet, of niet wensen te nemen en hierdoor in problemen dreigen te komen met hun werkgever zich al bij de AWB aangesloten voor bijstand. Bestuursleden van de PWO en AWB zijn niet tegen het vaccineren, aangezien zij zelf al voorzien zijn van het tweede AstraZeneca spuitje.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: